Du är här

Stadstrafiken

Stadstrafiken / Linjer och tidtabeller

Linjer pä kartan

Linjer 1, 5 och 7 uppföjlning i realtid 

Linje 1   RIMMI - WITICK - BJÖRKHAGEN
Linje 3   BUSSTATIONEN - TORGET - BODÖ - BUSSTATIONEN
Linje 5   LINNUSPERÄ - KAUSTAR - VITTSAR
Linje 6   KARLEBY - SÅKA - KARLEBY
Linje 7YXPILA - BJÖRKHAGEN - SJUKHUSET - BUSSTATIONEN - HALKOKARI - RYTIBACKEN - TORGET - SJUKHUSET - BJÖRKHAGEN - YXPILA
Linje 8KARLEBY - KOTKAMAA - KARLEBYUpp

Uppdaterad 16.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut