Du är här

Servicesedel - godkända serviceproducenter

Familjerna kan också ansöka om en plats inom småbarnspedagogiken i ett privat daghem eller i ett gruppfamiljedaghem. 

Karleby stad deltar i kostnaderna som föranleds av den privata småbarnspedagogiken genom att bevilja familjen en servicesedel.

Kommunen beviljar understöd i form av en servicesedel då familjen väljer en plats inom småbarnspedagogiken hos en privat serviceproducent som kommunen godkänt (privat daghem eller gruppfamiljedaghem).

Servicesedeln inom småbarnspedagogiken beviljas skilt för varje barn och det är inte möjligt att samtidigt erhålla stöd för privat vård av barn eller stöd för hemvård för anordnandet av barnets småbarnspedagogik.


Verksamheten i privata daghem och gruppfamiljedaghem regleras och styrs av samma lagar, förordningar och bestämmelser som kommunens egna småbarnspedagogiska verksamhet. 

Tillsynsansvar

Karleby stad ansvarar för tillsynen av privata tjänster inom småbarnspedagogiken. Förutom tillsynsansvaret ger Karleby stad handledning och råd till de privata serviceproducenterna som staden godkänt. Vid tillsynen och handledningen iakttas regelboken för privat småbarnspedagogik.

Upp

Uppdaterad 22.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut