Olet tässä

Opetuksesta

Opetuksessa noudatetaan peruskoulun tuntijakoa ja jokaisen oppilaan HOJKS:n mukaan opiskellaan samoja oppiaineita ja oppisisältöjä kuin yleisopetuksessa.

Opetusta antaa erityisluokanopettaja. Luokassa toimii koulunkäyntiavustaja ja joillakin oppilailla on henkilökohtainen avustaja.

Opetusryhmät:
 • luokassa enintään 8 oppilasta
 • ryhmissä on eri-ikäisiä oppilaita
 • opetus on eriyttävää
 • annetaan ryhmä- ja yksiölopetusta
 • aihekokonaisuudet ja oppiaineiden sisällöt eivät ole tarkkarajaisia
 • oppiaineiden sisältöjä toteutetaan joustavasti luokka-asteesta riippumatta
Opetus:
 • opetuksessa korostuu käytännönläheisyys, havainnollistaminen, toimimalla oppiminen ja eri aistikanavien käyttäminen
 • opetuksessa lähdetään oppilaan omasta lähipiiristä suurempiin kokonaisuuksiin edeten, oppilaan aikaisempien tietojen, taitojen ja kokemusten pohjalta
 • opetettaviin asioihin pyritään aina kun mahdollista tutustumaan todellisissa tilanteissa, sillä omien kokemusten ja toimintojen kautta havainnot sisäistyvät parhaiten
 • perusperiaate on kaikessa opettamisessa ja ohjauksessa ottaa huomioon sekä miettiä miten kehittää oppilaan oppimaan oppimisen taitoja ja itseohjautuvuutta.
 • tavoitteena itsenäinen nuori, joka huolehtii elämästään omassa asuinympäristössään tukihenkilön avulla tai ilman
.

Sivun alkuun

Päivitetty 11.4.2008 | Lähetä palautetta | Tulosta