Fortsätt till innehållet

Rekrytering av direktören för undervisning och fostran framskrider

Karleby bildningssektor delas upp i två sektorer från och med 1.9.2024: sektorn för undervisning och fostran samt kultur- och fritidssektorn. Rekryteringen av direktören för undervisning och fostran började i mars.

Sammanlagt 15 personer sökte tjänsten

 • Djupsund Ronnie, pedagogie magister, Karleby
 • Elo Johanna, pedagogie magister, Karleby
 • Huhtala Taina, pedagogie magister, Voltti
 • Jäntti Ilkka, pedagogie magister, Yli-Ullava
 • Kielinen Marko, filosofie doktor, Uleåborg
 • Kilpilä Ville, filosofie magister och förvaltningsmagister, Seinäjoki
 • Kärkkäinen Johanna, magister i samhällsvetenskaper och förvaltningsmagister, Ylihärmä
 • Markusbacka Katarina, pedagogie magister (småbarnspedagogik), Kelviå
 • Matilainen Juha-Matti, pedagogie magister, Seinäjoki
 • Palo Anna-Maria, filosofie magister, Karleby
 • Riihimäki Anni, pedagogie magister, Kivijärvi
 • Shahi Takuri Punam, BA Information Technology, Karleby
 • Söderlund Maarit, pedagogie magister, Kristinestad
 • Tolonen Miika, teologie doktor, Keuruu
 • Viitala Päivi, socionom (högre YH), Karleby

Fem sökande har kallats på intervju

Fem sökande har kallats på intervju: Ronnie Djupsund, Johanna Kärkkäinen,  Anna-Maria Palo, Anni Riihimäki och Maarit Söderlund. Intervjuerna hålls 24–25.4. Arbetsgruppen som bereder rekryteringen kommer att informera mer om hur processen framskrider i slutet av april.