Du är här

Aktuellt

Översikt över coronalaget 4.9.2020 (4.9.2020)

En rekommendation om att använda ansiktsmask i Mellersta Österbotten har trätt i kraft 3.9. Användning av ansiktsmask rekommenderas för personer som är över 15 åri kollektivtrafiken,när man söker sig Läs mera...

Rekommendationen om att använda munskydd träder i kraft i Mellersta Österbotten (3.9.2020)

Soite informerar att en rekommendation om att använda munskydd råder i Mellersta Österbottens landskap. Trots att situationen är lugn i området, är det sannolikt att det förekommer enskilda Läs mera...

Utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade inleds i Soite (27.8.2020)

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder utdelning av ansiktsmasker till mindre bemedlade måndagen 31.8.2020. Läs mera...


Uppdaterad 27.8.2020 | Skicka respons | Skriv ut