Till innehållet

Innehållsförteckning

Kontaktuppgifter


Musik- och evenemangscentret Snellmanssalen ingår som en del i Karleby Turism Ab:s verksamhetshelhet. Snellmanssalens försäljning, marknadsföring och operativa verksamhet styrs från verksamhetsstället i Karleby Turism Ab i Karleby stadhus.

Karleby Turism Ab fungerar som utvecklare, producerare, marknadsförare, försäljare och förmedlare av turism-, kongress- och evenemangstjänster. Snellmanssalens besöksadress är Vingesgatan 18. 


Byrån är öppet:
Må-Fr 9-16

Karleby Turism Ab:s byrån i Karleby stadhus är öppet må-fr kl. 9-16.
Tfn 040 8065 075.
Närmare kontaktuppgifter hittas här.
Byrån besökadress: Ämbetsgränd 5. 

Snellmanssalens besöksadress är Vingesgatan 18 (karta)

Ingång till Karleby Turisms byrå
Ingång till Karleby Turisms byrå


Tekstisi tulee tähän.


matkailu

Upp