Fortsätt till innehållet

Karleby hade ett musikinsitut och i samband med det grundades Mellersta Österbottens musikinstituts kammarorkester och Karleby orkesterförening 1973. En stor nackdel ansågs dock vara att Karleby inte hade någon konsertsal.

Beslutet att bygga en sådan fattades i slutet av 1970-talet. I samband med planen för grundande av Karleby handelsskola lades det till en gymnastiksal och då väcktes tanken att salen samtidigt kunde vara konsertsal. Arkitektplaneringen gjordes som stadens eget arbete. Salens akustik planerades av Insinööritoimisto M. Parjo Oy.

Byggarbetet inleddes 16.11.1979. Byggnaden i rött tegel sysselsatte som mest alla murare i trakten. Enligt huvudentreprenören var det till och med svårt att hitta tillräckligt med murare.

Snellmanssalen blev färdig i mars 1981 och under årens lopp har både Mellersta Österbottens Kammarorkester och de främsta artisterna i Finland uppträtt regelbundet i salen.

I början av 2023 inleddes den länge planerade renoveringen och utbyggnaden av Snellmanssalen. Musikcentrum Snellman, som blir färdig hösten 2024 garanterar moderna lokaler för konserter och andra evenemang.

 • Texten kompletteras

 • I Musikcentrum Snellman kan du bekanta dig med bland annat följande konstverk:

  Kain Tapper: Luonnon tuntu I (1980)

  Kain Tappers skulptur i trä har skaffats till handelsskolans, som tidigare verkade i byggnaden, aula i början av 1980-talet.

  Tiina Laasonen: Ilma jota hengitän (2024)

  Musikcentrumets entréaula har en upphöjd del i taket. I upphöjningen finns en installation “Ilma jota hengitän” (Luften som jag andas), som har fått sitt namn från Topi Sorsakoskis låt “Olet kaikki”. Låtens text omfamnar hela världen och kan tolkas som något större än en kärlekssång. Verket symboliserar andningen, strömmen av luft som går in och ut. “Ilma jota hengitän” rytmiserar taket i Musikcentrum Snellmans aula och gör luften synlig för en flyktig stund.

  Skulpturen i lönn står för naturens och den rena luftens betydelser för oss. Under sin livscykel binder trädet koldioxid med sin egen andning och fungerar som kolförråd ännu som trävara. Till slut värmer träets gestalt som material och lugnar ner vår livsmiljö. Träet slipas slätt och konstverket får förbli träfärgat.

  ”Olet ilma, jota hengitän
  Olet kaikki minkä ymmärrän
  Tähdet taivaalla muita varten on
  Silmäs mulle suovat auringon
  Olet maa ja hellä lämpö sen
  Kevään tullen alla jalkojen
  Sulta saan kuin palavan
  Mä voiman voittamattoman

  Olet kaikkeni sä silloinkin
  Vaikka maailman mä voittaisin
  Mitä jää jos menet pois
  Mitään ei minulla ois”

  (Topi Sorsakoski: Olet kaikki)

  Jaakko Pernu: Spinning too fast (2002)

  Skulptur i trä, K.H. Renlunds museums samlingar

 • Musikcentrum Snellman ägs av Karleby stad och förvaltas av Karleby kulturtjänster. I Musikcentrum Snellman ordnas konserter, sammanträden och andra evenemang.

  Musikcentrum Snellman producerar särpräglade kulturtjänster av hög kvalitet samt möten, samvaro och välfärd på ett ansvarsfullt och jämlikt sätt. Vi verkställer stadsstrategins pärlor, upplevelser, barnvänlighet och företagarvänlighet.

  Vi tror att vi genom att satsa på en utmärkt kundupplevelse, personal och företagskultur kan skapa framgång och göra Musikcentrum Snellman till det mest uppskattade varumärket inom evenemangssektorn.

  Värdegrund och ansvar

  Våra prioriteter och vårt rättesnöre är trivsamhet, ansvar, barnvänlighet, upplevelser, tillgänglighet och åtkomlighet. Vi arbetar för en konsertupplevelse av hög kvalitet, vilken innebär att alla har möjlighet att njuta av artistersamt musiken och kulturen på ett tillgängligt sätt och utan störningar. Vi bryr oss också om naturen, människorna och vår gemenskap. Vi är en ansvarsfull aktör som vill minska på pappersavtalet bl.a. med hjälp av infotavlor. Avsikten är att så snabbt som möjligt bli av med programblad och annat skriftligt material.

  Vi vill djärvt vara den främsta aktören inom musikbranschen i vår region och också på nationellt plan en viktig konsertarrangör. Samtidigt vill vi utvecklas och växa, bli mångsidigare och internationella, inspirera och överraska samt skapa ett särpräglat program och innehåll som våra kunder får njuta av.

 • Mellersta Österbottens Kammarorkester (MÖK) grundades 1972  och är en av de internationellt mest kända finländska orkestrarna. Orkestern skapade sig en ambitiös profil med en reaktionssnabb, dynamisk samklang och en bred repertoar från barock till nutida musik som varumärken. År 2019 bjöds den svenska violinisten Malin Broman in till konstnärlig ledare. Broman är meriterad som solist, kammarmusiker och musikledare. Snellman-salen är MÖK:s hemsal.

  www.kamariorkesteri.fi

 • Salarna i Musikcentrum Snellman har fått sina namn efter J.V. Snellman samt Erik och Anna-Lisa Fordell.

  Johan Vilhelm Snellman

  J.V. Snellman (12.5.1806 – 4.7.1881) var en finsk filosof, författare, tidningsman och statsman. Han var en av de mest inflytelserika fennomanerna i Finland på 1800-talet och påverkade det finska språkets ställning mycket starkt samt bland annat ibruktagandet av Finska marken. Snellman anses vara Finlands nationalfilosof och en av de mest betydande nationella tankeväckarna.

  År 1809 flyttade Snellmans föräldrar till Karleby som redan då var en betydande handels- och sjöfartsstad. Snellman tillbringade åren 1813-1806 i Karleby. Han inledde sina studier i privat undervisning i Karleby och hade för vana att klättra upp med en bok för att sitta och läsa på det istida flyttblocket Kokkostenen i stadens centrum.

  På samma sten finns nu Pekka Jylhäs minnesmärke över J.V. Snellman, som avtäcktes 2066. Verket består av en ung pojke som sitter och läser på stenen i skuggan av ett äppelträd. På sidan av flyttblocket finns en text i metall “nuori sielu avoimena / ung själ öppet sinne”.

  Erik och Anna-Lisa Fordell

  En av de stora okända tonsättarna i Finland, Erik Fordell, föddes i Karleby socken år 1907 och hans fru Anna-Lisa 1914. De verkade länge i Karleby och var synliga gestalter i stadens musikliv.

  Till director musices Erik Fritiof Fordells (2.7.1917-21.12.1981) produktion hör bland annat 44 sinfonier, konserter, verk för solosång och körer. Han utexaminerades från Kyrkomusikinstitutet i Helsingfors i slutet av 1930-talet och fortsatte sina kompositörsstudier vid Sibelius-akademin på 1940-talet. Sin karriär gjorde han i Karleby som föreståndare för en musikaffär, kapellmästare och pianolärare. År 1981 publicerade Fordell sina memoarer, En musikers minnesbilder.

  Anna-Lisa Jansson var född i Terjärv (1914-2000) och arbetade som violinlärare och musikpedagog. Hon studerade vid Helsingfors musikinstitut. Under kriget uppträdde hon vid Societetshuset i samma ensemble med cellisten Erik Fordell och hennes första make, pianist Salovaara. Salovaara avled dock och Anna-Lisa och Erik förälskade sig i varandra. Efter att de gift sig flyttade paret Fordell år 1960 till Vessi i Karleby. Där bodde de på sin gård Berget tills Erik dog.

  Paret Fordell har donerat ett stort dödsbo med anknytning till musik och sin boksamling till Karleby stadsbibliotek. Mellersta Österbottens Kammarorkester har spelat in skivor med Erik Fordells produktion och kammarorkesterns hederskapellmästare Juha Kangas råkar vara en av Anna-Lisa Fordells violinelever.