Fortsätt till innehållet

I början av 2023 inleddes Snellmanssalens länge planerade renovering och tillbyggnad. Musikcentrum Snellman blir färdig hösten 2024 och den erbjuder konserter och andra evenemang förhållanden som svarar mot moderna krav.

På denna sida uppdaterar vi hur byggarbetet framskrider.

Utbyggnad av Musikcentrum Snellman