Fortsätt till innehållet
Kesätyöntekijät

Sommarjobb

Årets sommarjobb riktas till unga födda 2001–2005. Karleby erbjuder ca 250 unga sommarjobb varje år.

Arbete erbjuds i första hand till ungdomar som inte tidigare fått sommarjobb av staden. Arbetsuppgifterna är för det mesta assisterande arbetsuppgifter. Syftet med sommarjobbet är att introducera unga i arbetslivet och olika yrken, ge erfarenhet av avlönat arbete, hjälpa i val av yrke och i övergången till det egentliga arbetslivet i ett senare skede.

Ansökningstiden är 18.1 − 28.2.2022

Stadens lediga arbetsplatser i KuntaRekryssä

Om du är skolelev eller student pågår arbetet i tre veckor och arbetstiden är 85 procent av den normala arbetstiden inom branschen. Totallönen är då ca 668 euro.

Om du har studerat minst ett läsår ett ämne som anknyter till sommarjobbets bransch är anställningens längd en månad och arbetstiden den normala arbetstiden inom branschen. Totallönen är då ca 1 124 euro.

De som har hunnit längre i sina studier eller redan utexaminerats anställs som semestervikarier. Förfrågningar som gäller dessa platser kan riktas direkt till stadens ansvarsområden.