Till innehållet

Innehållsförteckning

Tankars Naturstigen

Du kan bekanta dig med öns växtlighet och djurliv på naturstigen som finns utmärkt i terrängen (1,5 km). Längs rutten finns bl.a. fyren, fågelstationen, fågeltornet och infoskyltar över öns natur.  

Respektera naturen
Tankar tillhör Larsmo skärgårds Natura-2000 område. Öns geografi ska läge i yttre skärgården ger dess natur en speciell karaktär. Sammanlagt har man påträffat ca 180 växtarter på Tankar. Av dessa är bl.a. bottenvikens ögontröst, backnejlikan, månlåsbräken, besksöta och ärtstarr sällsynta. Den synligaste delen av växtligheten är bärväxterna, av vilka man kan hitta ett tjugotal olika arter. Av däggdjuren är fladdermusen, haren och sorken de vanligaste. Trots de steniga stränderna finns det inga ormar på ön.

Hur röra sig på ön?
Respektera naturen och din omgivning. Skräpa inte ner naturen och undvik onödigt buller. Besökarna bör röra sig längs utmärkta stigar och spänger. Under fåglarnas häckning 15.4 - 31.7 bör man undvika att röra sig på öns norra klippor. Respektera även sommargästerna intimitet. En del av öns spänger är tillräckligt breda även för rullstolsbundna.

Tankars Naturstigen

Tankars Naturstigen

Majakan tuntumassa

Tekstisi tulee tähän.
matkailu

Upp