Hyppää sisältöön

Akkukemiasta kärkiala kaupunkien yhteistyöllä

Suomi tavoittelee maailmanluokan tunnettuutta akkukemian osaajana. Osaamista ja yhteistyötä tarvitaan kansallisesti ja kansainvälisesti hiilineutraalin sähköntuotannon toteutumisessa.

Liikenteen ja yhteiskuntien sähköistäminen on matkalla kohti tavoitetta hiilineutraaliudesta. Akkuteknologia ja sähköntuotanto ovat keskeisessä roolissa tavoitteen toteutumisessa. Akkukemian innovaatioita tarvitaan puolestaan akkujen keston parantamisessa, raaka-ainesaatavuuden ratkaisemisessa sekä sähkön varastoinnin kehittämisessä.

Kokkolan akkukemian keskittymä on Pohjois-Euroopan suurin

Kokkola on profiloitunut akkukemian osaamisen kärkipaikaksi, jonka teollinen ympäristö on toimintaa tukevaa. Kokkolassa sijaitsevan Pohjois-Euroopan suurimman akkukemian keskittymän lisäksi Keliber rakentaa parasta aikaa uutta litiumkaivosta naapurikuntaan Kaustiselle.

– Kaikki tuotteet, joissa on akku, sisältävät ainesosia, joita tuotetaan täällä Kokkolassa, kertoo Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg.

Nyt Kokkolan kaupunki lähtee vetämään päätoteuttajana Innokaupunkien vetovastuuhanketta akkukemian arvoketjun vahvistamiseksi. Akkukemian vetovastuuhanke pohjautuu kansalliseen akkustrategiaan 2025 ja sen kansallisiin visioihin ja tavoitteisiin akkuarvoketjussa, erityisesti akkukemikaalien valmistuksessa. Suomi haluaa olla kansainvälisesti tunnustettu osaaja akkukemian arvoketjuissa.

Hankkeessa kehitetään akkuarvoketjun alkupään osaamista. Yhteistyötä edistetään yhdessä Vaasan, Porin, Turun, Lappeenrannan, Jyväskylän ja Kuopion kanssa. Toisissa kaupungeissa korostuu akkukemian kierrätys, toisissa teollisuusaluenäkökulma tai vesien käsittely.

Tarkoitus on välttää päällekkäistä tekemistä ja erottaa alueiden erityisosaaminen, jota voidaan yhteistyöllä hyödyntää laaja-alaisesti sekä tavoitella kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä alan ekosysteemille. Tämä lisää investointeja, yritysten vetovoimaa ja työvoiman saatavuutta.

– Kotimaisen akkukemian osaamisen tuominen yhteen lisää kasvumahdollisuuksia kotimaassa ja avaa ovia kansainväliseen yhteistyöhön, Jonne Sandberg kertoo.

Vahva ja toimiva verkosto voimavarana kansainvälisessä kilpailussa

Kokkolan kaupunki vastaa hankkeen toteutuksesta, koordinoiden yhteydenpitoa sekä viestien hankkeen toteutuksesta ja tuloksista. Lisäksi kaupungin vastuulla on yksi hankkeen toimenpidekokonaisuuksista. Teolliset palvelukonseptit kokonaisuudessa etsitään arvoketjun parhaat käytännöt.

– Me haluamme tietää, millainen on täydellinen teollisuusalue. Meillä Kokkolassahan on jo erittäin hyvä, sanoo kaupungin strategiapäällikkö Piia Isosaari.

Vetovastuuhankkeen toinen osatoteuttaja on Oulun yliopisto/ Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, joka vastaa toimenpidekokonaisuudesta, joka pitää sisällään kansainvälisen akkukemian kärkiosaamisen vahvistamisen sekä vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämisen. Keskiössä on alueiden yhteisten tutkimuksellisten haasteiden tunnistaminen ja yliopistojen välisen kansainvälisen tutkimusyhteistyön edistäminen.

– Mukana olevien kaupunkiseutujen kanssa on käynnissä aktiivista tutkimusyhteistyötä ja valmisteilla on myös useita kansainvälisiä tutkimushankkeita, Oulun ylipiston professori Ulla Lassi kertoo.

Centria-ammattikorkeakoulu ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ovat hankkeen muut osatoteuttajat, jotka vastaavat hankkeen kolmannesta toimenpidekokonaisuudesta. Se keskittyy kansallisen ja alueellisen osaamisen vahvistamiseen ja markkinointiin. Keskiössä on akkuarvoketjua soveltavan TKI-, teknologiasiirron ja palvelutoiminnan alalla palvelevan, kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävän ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen oppilaitosten verkoston rakentaminen.

– Me haluamme olla tulevaisuudessakin ja kokonaisvaltaisesti akkukemian kansainvälistä kärkeä. Tunnistamme verkostomaisen vallan voimistumisen olevan megatrendi, joka vaikuttaa niin arvo- kuin toimitusketjuissa. Meiltä vaaditaan yhteisen kokonaiskuvan luomista sekä tekemisen jatkuvaa ja kokonaisvaltaista parantamista, summaa syyskuun alussa hankkeen projektipäällikkönä aloittanut Hannu-Pekka Pukema.

– Viikolla 47 järjestettävä Kokkola Material Week toimii osaltaan erinomaisena alustana aloittaa sekä yhteistyön tiivistäminen että verkoston kaikkien toimijoiden välisen dialogin lisääminen. Tapahtuma pitää sisällään ensimmäiset round table -keskustelut teollisuuden edustajien kanssa, parhaiden käytäntöjen löytämiseksi, päättää Pukema ja toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi Kokkolaan ja Kokkola Material Weekille.

Akkukemian vetovastuuhanke

  • Toteutusaika: 1.8.2023-31.7.2025
  • Kokonaiskustannukset: 259 188 €
  • EAKR- ja valtion tuen osuus:  194 390 €

 

Yhteystiedot

Hannu-Pekka Pukema
Projektipäällikkö, Kokkolan kaupunki
Hannu-Pekka.Pukema@kokkola.fi
040 8065912

Innokaupungit saivat vuonna 2022 kaksi miljoonaa euroa Euroopan aluekehitysrahaston varoja ylialueellisiin vetovastuuteemoihin. Innokaupungit toteuttavat EU:n kestävää kaupunkikehittämistä Suomessa.

Akkukemia on yksi Innokaupunkien kuudesta vetovastuuteemasta. Temaattinen yhteistyö tuo kaupunkien voimavaroja yhteen ja edistää hyvien käytäntöjen leviämistä ja kansainvälistä yhteistyötä ja investointeja. Innokaupungit tukevat innovaatioita, soveltavaa tutkimusta ja kokeiluita. Innokaupungit ovat olemassa luodakseen ihmisille, yrityksille ja muille organisaatioille mahdollisuuksia kehittyä ja kehittää, tulla yhteen ja ideoida.