Hyppää sisältöön

Kokkolan ekosysteemisopimuksen kevään 2023 haku aukeaa 17.4.

Ekosysteemisopimuksen hankehaku on auki 17.4. – 31.5.2023. Haun tarkoituksena on rahoittaa enintään kolme vuotta kestäviä hankkeita, jotka tukevat Kokkolan ekosysteemisopimuksen painopistealoja (akkukemia sekä kiertotaloutta ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut). Haettavana on yhteensä noin 520 000 euroa EAKR-rahoitusta. Hakijana voi olla esimerkiksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimija, koulutusorganisaatio tai yhdistys. Yksittäinen yritys ei voi hakea maakuntaliiton myöntämää tukea liiketoimintansa kehittämiseen.

Tukea voi saada enimmillään 60 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Muu rahoitus koostuu hakijan omarahoitusosuudesta sekä kunta- tai muusta julkisesta rahoituksesta.

Kokkolan kaupungin kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -hankehaku perustuu kaupungin ja valtion väliseen Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukseen 2021 – 2027. Sopimuskauden aikana kehitetään tiiviitä yhteistoimintaverkostoja, vahvistetaan alueellisia osaamiskärkiä ja lisätään TKI-toiminnan vaikuttavuutta. Painopisteitä on linjattu yhteistyössä valtion ja alueen TKI-toimijoiden kanssa. Kokkolassa strategisia painopisteitä ovat akkukemia, sekä kiertotalous ja teollisuutta tukevat älykkäät ratkaisut.

Lisätietoa Kokkolan ekosysteemisopimuksesta

Lisätietoja: