Hyppää sisältöön

Rahoitusta kahdelle uudelle, koko Merenkurkun alueelle tärkeälle hankkeelle

Merenkurkun alueen laaja yhteistyökumppanuus on saanut Merenkurkun neuvoston johdolla rahoitusta kahdelle tärkeälle hankkeelle, jotka ovat erittäin ajankohtaisia viimeaikaisen loistouutisen johdosta.

Nordic Battery Belt Logistics on yksi rahoitusta saavista hankkeista. Hankkeessa keskitytään Merenkurkun alueelle suunniteltavien akkutehtaiden logistiikkavirtoihin. Myös Kiinteä yhteys -hanketta tutkiskellaan lähemmin. Hankkeessa tarkastellaan Merenkurkun neuvostolle saapuneita lukuisia toteutusehdotuksia Merenkurkun sillasta. Euroopan aluekehitysrahasto on myöntänyt molemmille hankkeille tukea Interreg Botnia-Atlantican kautta.

Nordic Battery Belt Logistics – Ajankohtainen hanke

Nordic Battery Belt Logistics -hankkeessa laaditaan strategia, jonka tarkoituksena on edistää kestäviä ja kustannustehokkaita kuljetuksia alueella valtionrajat ylittävästä näkökulmasta. Pyrkimyksenä on saada parempi käsitys siitä, millaisia uusia logistiikkavirtoja alueelle voi kehittyä suunnitteilla olevien akkutehtaiden seurauksena. Kyse on siis sekä inventoinnista että strategiasta, joiden avulla alueen logistiikkatarjontaa ja infrastruktuuria voidaan parantaa Nordic Battery Belt -akkuklusterin kehittämisen tukemiseksi.

Uutinen otettiin ilolla vastaan

Vaasanseudun kehitysyhtiö VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback iloitsee myönteisestä rahoituspäätöksestä ja pitää valtionrajat ylittävää suunnittelua hyvänä asiana.

 • Vaasa muodostaa yhdessä Skellefteån Northvoltin ja Mo i Ranaan suunnitteilla olevan FREYR Batteryn kanssa akkuvyöhykkeen, joka vaikuttaa logistiikkavirtoihin koko Merenkurkun alueella. Kaikki hyötyvät siitä, että voimme tehdä yhteistyötä näiden asioiden parissa, linkittää eri tehtaat toisiinsa ja tehdä yhteistoimin pitkäjänteisiä panostuksia. VASEKilla on muutakin yhteistoimintaa Merenkurkun alueen energia-alan ja cleantechin parissa, ja prosessit tukevat toisiaan.

Myös norjalaisen Rana Utviklingin hankejohtaja Kim-André Åsheim on sitä mieltä, että yhteistyö yhteisen akkuklusterin luomiseksi hyödyttää kaikkia ja luo synergiaa.

 • Pohjoismaisesta akkuvyöhykkeestä on puhuttu pitkään. Vaasan, Skellefteån ja Mo i Ranan akkutehtaiden myötä tästä on tulossa totta. Voimme saada paljon aikaan hyvällä yhteistyöllä tällä Euroopan uudella akkualueella.

Kokkolan kaupungin kehitysjohtaja Jonne Sandberg on tehnyt pitkään yhteistyötä esim. Skellefteån kanssa, ja hän pitää yhteistoiminnan laajentamista myönteisenä.

 • Alueen yhteistyöstä syntyy merkittäviä etuja. Maailmanlaajuisesta näkökulmasta katsottuna sijaitsemme erittäin lähellä toisiamme, ja yhteistyön avulla voimme markkinoida itseämme vieläkin vahvempana ja suurempana.
 • Laajemmasta näkökulmasta tarkasteltuna materiaalivirrat hyödyttävät meitä kaikkia suunnittelun, priorisoitujen investointien kuin myös esimerkiksi satamakapasiteetin ja nykyisten edellytysten hyödyntämisen suhteen.

Skellefteån kunnan elinkeinopäällikkö Anja Palm:

 • Meillä on loistavat mahdollisuudet kehittää aluettamme ja muodostua tärkeäksi osaksi vihreää siirtymää. Tämä tuo mukanaan suuria haasteita, minkä takia alue- ja valtionrajat ylittävä yhteistyö on tärkeää, jotta voimme yhdessä houkutella osaamista ja kehityspääomaa.

Kiinteä Merenkurkun yhteys – Utopiaa vai tarpeellinen investointi?

Alueella on jo tänä päivänä toimiva infrastruktuuri ja yhteydet Eurooppaan, mutta rahtiliikenteen määrän odotetaan todennäköisesti kasvavan Merenkurkun alueen massiivisten investointien myötä. Tämä lisää edellytyksiä Merenkurkun sillan rakentamiselle, minkä ansiosta Kiinteä yhteys -hankkeen ajoitus onkin erinomainen.

Merenkurkun silta muuttui jälleen viime kesänä ajankohtaiseksi Eranti Engineering Oy:n optimistisen, sosioekonomisen laskelman ansiosta. Aihe sai runsaasti medianäkyvyyttä, minkä jälkeen useat kansainväliset toimijat lähestyivät Merenkurkun neuvostoa ja esittelivät omia liiketoimintamallejaan, mm. rahoitusjärjestelyjä kiinteälle Merenkurkun yhteydelle. Liiketoimintaehdotuksia saapui kansainvälisiltä toimijoilta ympäri maailmaa. Hanke koostuu kahdesta osasta: kokonaisvaltaisesta vaikutusten arvioinnista ja liiketoimintaehdotusten tarkastelusta.

Merenkurkun neuvosto EAYY:n hallituksen jäsen ja Region Västerbottenin alueellisen kehityslautakunnan varapuheenjohtaja Åsa Ågren Wikström:

 • Mikäli kaikki panostukset toteutuvat, pohjoiseen syntyy todellinen akkuvyöhyke, mikä korostaa infrastruktuurin merkitystä. Tällä tavoin myös Kiinteä yhteys‑hanke muuttuu tehtaiden myötä entistä ajankohtaisemmaksi. Olemmekin pitkään puhuneet kiinteän yhteyden puolesta.
 • Molemmat hankkeet osoittavat, että alueella elää vahva yhteistyötahto ja halu vahvistaa aluettamme entisestään.

Ruotsin Blå Vägen -yhdistyksen puheenjohtaja Christer Rönnlund lisää:

 • Tämä on ilahduttavaa. Kiinteä Merenkurkun yhteys hyödyttäisi rannikkokaupunkien lisäksi kaikkia kuntia E12-väylän varrella, minkä takia yhdistyksemme hallitus on päättänyt osallistua hankkeen toteutukseen ja rahoitukseen. Lisäksi tämä aloite tukee muita alueella meneillään olevia investointeja.

Kansanedustaja ja Merenkurkun neuvosto EAYY:n puheenjohtaja Joakim Strand on samaa mieltä:

 • Merenkurkun neuvosto on jälleen aikaansa edellä ja käynnistää Nordic Battery Belt Logistics-hankkeen samaan aikaan Johnson Mattheyn akkutehdasuutisen kanssa. Molemmat hankkeet ovat hyvä tapa yhdistää alue, koota voimat ja kehittää aluetta yhdessä maakunta- ja valtionrajat ylittävällä tavalla.
 • Selvitys kiinteästä yhteydestä näyttäytyy samalla täysin uudessa valossa, kun tehtaita perustetaan molemmin puolin Merenkurkkua. Laivan, sähkölentoliikenteen ja akkuklusterin visioihin on ajoittain suhtauduttu epäluuloisesti, mutta nyt ne ovat toteutumassa. Sama koskee siltaa.
 • Kiinteä yhteys mahdollistaa lukemattomia uusia ihmiskohtaamisia sekä luonnollisen, arkipäiväisen yhteistoiminnan pohjalaisten ja västerbottenilaisten välillä. Olemme erittäin kiitollisia kaukonäköisistä virkamiehistämme ja päätöksentekijöistämme sekä heidän valmiudestaan ja halustaan tehdä yhteistyötä, jonka avulla kehitämme alueesta maailman parhaan alueen asua ja työskennellä.

 

Yhteystiedot
Mathias Lindström, Merenkurkun neuvosto EAYY:n johtaja, 050-918 6462

Joakim Strand, kansanedustaja ja Merenkurkun neuvosto EAYY:n puheenjohtaja, 050-310 0076

Lisätietoa

Merenkurkun neuvosto EAYY ja Merenkurkun alue

Merenkurkun neuvosto EAYY on Pohjanmaan kolmen maakunnan, Ruotsin Västerbottenin läänin ja Örnsköldsvikin kunnan sekä koko alueen kaupunkien ja kuntien muodostama pohjoismainen, raja-alueellinen yhteistyöfoorumi. Yhdessä ne muodostavat Merenkurkun alueen.

Merenkurkun neuvosto pyrkii edistämään ja kehittämään vahvaa ja elinvoimaista aluetta valtionrajat ylittävän yhteistyön avulla. Toimimme neutraalina yhteistyöalustana kaikkien Merenkurkun alueella sijaitsevien jäsentemme ja toimijoidemme hyväksi. www.kvarken.org


Nordic Battery Belt Logistics

Nordic Battery Belt Logistics -hankkeessa laaditaan strategia, jonka tarkoituksena on edistää kestäviä ja kustannustehokkaita kuljetuksia alueella valtionrajat ylittävästä näkökulmasta. Pyrkimyksenä on saada parempi käsitys siitä, millaisia uusia logistiikkavirtoja alueelle voi kehittyä suunnitteilla olevien akkutehtaiden seurauksena. Kyse on siis sekä inventoinnista että strategiasta, joiden avulla alueen logistiikkatarjontaa ja infrastruktuuria voidaan parantaa Nordic Battery Belt -akkuklusterin kehittämisen tukemiseksi.

Kumppanuudessa ovat mukana Merenkurkun neuvosto EAYY, Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK, Skellefteån kunta ja Kokkolanseudun Kehitys Oy KOSEK.

Hankkeen tukijoihin kuuluvat lisäksi Rana Utvikling, MidtSkandia ja Future Cleantech Solutions.

Kokonaisbudjetti 300 000 EUR

Päärahoittaja Interreg Botnia-Atlantica

Hankeaika 05/2021–10/2022

 

Kiinteä yhteys

Hankkeessa luodaan päätöksenteko-ohjeita, joita voidaan käyttää perustana pitkäjänteiselle ja valtionrajat ylittävälle (itä-länsi) strategialle/linjaukselle siitä, miten kiinteää yhteyttä edistetään tulevaisuudessa.

Hanke koostuu kahdesta osasta:

 • Kokonaisvaltainen vaikutustenarviointi. Vaikutustenarviointi sisältää laadunvarmistuksen hankkeen sosioekonomisista seurauksista sekä yleisluontoisen ympäristöarvioinnin ehdotetuista vaihtoehtoisista reiteistä.
 • Liiketoimintaehdotusten tarkastelu. Liiketoimintaehdotukset ovat luonteeltaan monimutkaisia, ja niiden sisällön analysoimiseksi ja ehdotusten toteutettavuuden arvioimiseksi vaaditaan asiantuntemusta ja lisäselvityksiä.

Kumppanuudessa ovat mukana Merenkurkun neuvosto EAYY ja Ruotsin Blå Vägen -yhdistys.

Hankkeen tukijoihin kuuluvat lisäksi Meridiam, Etgar Al Engineering ja Green Carbon Recovery.

Kokonaisbudjetti 215 000 EUR

Päärahoittaja Interreg Botnia-Atlantica

Hankeaika 05/2021–10/2022