Hyppää sisältöön

Rakennusvalvonnan sähköisiin palveluihin muutoksia

Kokkolan kaupungin rakennusvalvonnan palveluja kehitetään. Vuoden 2024 alusta alkaen lupien hakuprosessi etenee sujuvammin ennakkokäsittelyn avulla.

Ennakkokäsittely tehdään ennen varsinaisen hakemuksen jättämistä. Sen avulla hakija saa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tiedon hakemukseen tarvittavista lisäselvityksistä tai liitteistä. Ennakkokäsittelyn tavoitteena on, että hakemuksen jättämisen jälkeen tarvittaisiin vähemmän täydennyksiä, ja hakemus voitaisiin käsitellä nopeammin.

Ennakkokäsittely tehdään lupatyypistä riippumatta. Se koskee myös suunnittelutarveratkaisuja ja poikkeamispäätöksiä. Kun kaikki ennakkokäsittelyvaiheessa edellytetyt kohdat ovat valmiit, hakija voi jättää varsinaisen lupahakemuksen käsiteltäväksi.

Ennakkokäsittely ohjaa hakijaa jo hakemusta valmisteltaessa, ja sujuvoittaa hakemuksen käsittelyä. Lupahakemuksen varsinaisen käsittelyn yhteydessä voi silti edelleen ilmetä täydennystarpeita.