Hyppää sisältöön

Ukrainalaisten lemmikkieläinten tuomat terveysriskit

Ruokavirasto on 15.3.2022 tiedottanut ukrainalaisten lemmikkieläinten tuomista terveysriskeistä.

Suomeen tulee Ukrainan sotaa pakenevien mukana myös lemmikkieläimiä, joiden maahantuontivaatimukset eivät olosuhteista johtuen täytä kaikkia etukäteisvaatimuksia. Sotaa pakenevia ukrainalaisia saapuu Suomeen lemmikkieläimineen EU:n sisärajaliikkuvuuden perusteella, eikä kaikkia siksi tavoiteta Suomen rajalla. Ukrainasta saapuvat lemmikit tulisi Suomeen tullessa esittää Tullin tarkastettaviksi.

Koska Ukrainassa esiintyy eläimissä muun muassa raivotautia (rabies), turhaa kontaktia maasta tuotuihin koiriin, kissoihin ja fretteihin on syytä välttää. On tärkeää, että pakolaisia auttavat henkilöt ja heidän lemmikkieläimensä pysyvät erillään Ukrainasta tuoduista lemmikkieläimistä, kunnes eristysaika päättyy. Pääsääntö eristysajalle on 30 vuorokautta, ja tänä aikana eläimen hoidosta vastaa vain lemmikin oma perhe. Ruokavirasto voi pidentää eristysaikaa tarpeen mukaan. Lemmikkiä saa ulkoiluttaa vain kytkettynä, eikä se ulkonakaan saa olla kosketuksissa muihin eläimiin tai ihmisiin.

Lisäksi on tärkeää, että kaikki Ukrainasta perheidensä mukana tulleiden lemmikkieläinten omistajat tai haltijat ohjataan pikaisesti ottamaan yhteyttä eläinlääkäriin. Näin puutteet maahantuontivaatimuksissa voidaan täydentää esimerkiksi rokotteiden ja loislääkityksen osalta.

”Vaikka raivotaudin maahantulon riski on pieni, niin tauti on ihmisille ja muille nisäkkäille tappava ilman asianmukaista, ajoissa aloitettua hoitoa. Ukrainasta tulleiden lemmikkieläinten kanssa tekemisissä olevien on syytä olla tietoisia siitä, että tilannetta on tarkkailtava eri tavoin kuin suomalaisten lemmikkien kanssa”, yksikönjohtaja Sirpa Kiviruusu sanoo.

Rokotus, madotus ja mikrosiru mahdollisimman pian

Ruokavirasto edellyttää, että maahantuontivaatimuksiin sisältyvät rokotukset ja madotukset tehdään mahdollisimman pian lemmikkieläinten Suomeen saapumisen jälkeen. Ihmisten ja eläinten terveyden suojaamiseksi ensisijaista on Ukrainasta tulevien lemmikkieläinten rokottaminen raivotautia vastaan ja lääkitys ekinokokkia vastaan. Lisäksi lemmikkieläimille asennetaan mikrosiru, jollei sellaista vielä ole.

Jos Ukrainasta tuotu lemmikkieläin puree ihmistä, on otettava heti yhteyttä terveydenhuoltoon. Lemmikkieläimen sairastuessa tai kuollessa on oltava yhteydessä eläinlääkäriin. Kun on yhteydessä eläinlääkäriin tai terveydenhuoltoon lemmikkieläimeen liittyvässä asiassa, on aina kerrottava, jos kyseessä on Ukrainasta pakolaisen mukana maahan tullut eläin.

Poikkeusolosuhteista johtuen lemmikkieläimet pääsevät EU-maihin ilman ennakkohakemusta tai lupaa. Lievennykset koskevat myös Venäjältä palaavien Suomen ja muiden maiden kansalaisten lemmikkieläimiä, ei kuitenkaan Venäjän tai Valko-Venäjän kansalaisia.

Lisätietoa: Ukrainalaisten lemmikkieläinten tuomat terveysriskit on syytä tiedostaa – Ruokavirasto