Hyppää sisältöön

Kokkolalaisilla ja Kokkolassa säännöllisesti toimivilla yhdistyksillä on mahdollista hakea työllisyysavustusta Kokkolan kaupungilta. Kaupungin työllisyyspalvelut myöntää avustusta harkinnanvaraisesti, määriteltyjen myöntämisperusteiden mukaisesti ja työllisyyspalveluiden määrärahan puitteissa. Kaupunginhallitus päättää avustuksen myöntämisestä vuosittain.

Työllisyysavustusta voidaan myöntää yhdistykselle, jonka toiminta tukee kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteita, edistää kokkolalaisten pitkäaikaistyöttömien etenemistä työhön tai koulutukseen sekä vahvistaa heidän osaamistaan.

Avustus voi kohdentua yhdistyksen ohjausresurssiin, osaksi työllistettyjen palkkauskustannuksia ja vähäisessä määrin työllistämisestä aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin. Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimintaan, johon kaupunki on myöntänyt muuta avustusta tai johon yhdistys saa hankeavustusta.

Yhdistys voi hakea avustusta työttömästä työnhakijasta, jolla on työkokeilu- ja palkkatukioikeus. Työttömästä työnhakijasta ei kuitenkaan voi samanaikaisesti olla saatavissa muuta päällekkäisrahoitusta, esimerkiksi hankkeen kautta.

Yhdistykselle työkokeilijasta myönnettävä avustus on 350 €/ kk enintään 6 kuukauden ajalta. Palkkatuella työllistetystä sekä oppisopimusopiskelijasta vastaavasti 600 €/ kk enintään 12 kuukauden ajalta edellyttäen, että yhdistys tai järjestö työllistää työttömän työnhakijan vähintään 81 prosentin työajaksi. Yhteensä avustusta myönnetään vuonna 2024 työllisyyspalveluiden määrärahojen puitteissa enintään 100 000 euroa vuodessa.

Kaupunginhallitus 14.12.2021: Työllistämisen rahoitusmallit pitkäaikaistyöttömyyden aktivointityössä yhdistyksille ja kolmannelle sektorille, Kaupunginhallitus 24.1.2022: Työllisyysavustusten kriteerit, Kaupunginhallitus 15.1.2024: Yhdistysten työllistämisavustukset vuonna 2024

Myöntämisperusteet

  1. Yhdistyksen kotipaikka on Kokkola ja/tai se toimii säännöllisesti Kokkolassa
  2. Yhdistyksen toiminnan tulee olla vakiintunutta ja suunnitelmallista. Toiminnan tulee tukea Kokkolan kaupungin työllisyydenhoidon tavoitteita, edistää kokkolalaisten pitkäaikaistyöttömien etenemistä työhön tai koulutukseen sekä vahvistaa heidän osaamistaan. Työllisyyspalvelut arvioi yhdistyksen toiminnan laatua säännöllisesti.
  3. Avustus voi kohdentua yhdistyksen ohjausresurssiin, osaksi työllistettyjen palkkauskustannuksia ja vähäisessä määrin työllistämisestä aiheutuviin välttämättömiin kustannuksiin
  4. Avustusta ei myönnetä sellaiseen toimintaan, johon kaupunki on myöntänyt muuta avustusta tai johon yhdistys saa hankeavustusta. Muualta haetut/saadut avustukset ja tuet tulee ilmoittaa hakuvaiheessa
  5. Toiminnan sisällöstä, tavoitteista, arvioinnista ja seurannasta laaditaan erillinen sopimus
  6. Yhdistys sitoutuu seuraaviin ehtoihin:
  • yhdistyksellä on osoittaa työkokeilussa vaadittava palkattu ohjaus- ja vastuuhenkilö
  • yhdistys sitoutuu työnantajan lakisääteisiin velvoitteisiin
  • yhdistys sitoutuu tuottamaan työkokeilun päätyttyä siitä vaadittavan palautteen tai muun vastaavan arvion
  • yhdistys sitoutuu palkkaamaan työttömän työnhakijan yli 80 prosentin työajaksi
  • yhdistys sitoutuu ohjaamaan ja tukemaan työtöntä työnhakijaa kohti pitkäkestoisia opinto- ja urasuunnitelmia (esim. oppisopimus)
  1. Henkilön tulee olla kokkolalainen työtön työnhakija, jolla on työkokeilu- ja palkkatukioikeus.
  2. Palvelupolun on tuettava työttömän työnhakijan työllistymispolkua. Hänen palvelutarpeen arvioinnissa noudatetaan lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta.
  3. Työtön työnhakija tarvitsee 1−6 kuukauden arvioinnin työssä suoriutumisesta.
  4. Työkokeilun päätyttyä vaaditaan aina työkokeilupalaute. Työttömän työnhakijan palvelutarve määrittelee mahdolliset muut arviointimenetelmät.
  5. Työtön työnhakija tarvitsee tukea opinto- ja urapolulle
  6. Työttömästä työnhakijasta ei ole saatavissa muuta päällekkäisrahoitusta, esimerkiksi hankkeen kautta
  7. Työsuhde solmitaan yli 80 prosentin työajaksi.
  8. Työtön työnhakija voidaan palkata myös Kokkolan kaupungille ja sijoittaa edelleen yhdistykseen

Hakuohjeet

Avustuksen haku on kaksivaiheinen. Ilmoita ensiksi yhdistyksesi työllisyysavustuksen piirin sähköisessä asioinnissa. Yhdistys voi hakeutua työllisyysavustuksen piiriin milloin tahansa vuoden 2024 aikana sähköisen asioinnin kautta.

Mikäli yhdistyksesi hyväksytään avustuksen piiriin, käy aloituskeskustelu. Hae avustusta työttömästä työnhakijasta kuukausittain sähköisessä asioinnissa oman, erillisen haun kautta.

 1. Kaupungin sähköiset lomakkeet käyttävät Suomi.fi-viestit –palvelua. Jotta voit saada sähköisiä viestejä, käy antamassa Suomi.fi-viestit -palvelussa suostumus viestien sähköiseen vastaanottamiseen osoitteessa: www.suomi.fi > Viestit. Suostumus pitää antaa vain kerran.
 2. Ilmoita yhdistyksesi mukaan avustushakuun sähköisen asioinnin kautta. Sähköinen asiointi vaatii vahvaa tunnistautumista.
 3. Liitä hakemukseen seuraavat liitteet: Yhdistysrekisteriote, Toimintasuunnitelma 2024 tai kuvaus toiminnasta vuonna 2024, Talousarvio 2024 tai taloutta kuvaava suunnitelma, Yhdistyksen hallituksen päätös hakea avustusta, Viimeisin tilinpäätös, mikäli saatavilla.
 4. Mikäli yhdistyksesi täyttää vaaditut ehdot, se hyväksytään avustuksen piiriin. Hakemukset käsittelee työllisyyspalveluiden asiantuntijatyöryhmä ja hyväksymisestä tehdään viranhaltijapäätös. Hakemukset käsitellään kolmen viikon kuluessa hakemuksen jättöpäivästä.
 5. Yhdistyksen saatua päätöksen tiedoksi, ota yhteyttä työllisyyspalveluiden yhdyshenkilöön (työhönvalmentaja Maria Kiiskilä) käytännön toimenpiteiden sopimiseksi.
 6. Käy tavoitekeskustelu työllisyyspalveluiden yhdyshenkilön kanssa avustuskelpoisen työttömän työnhakijan osalta. Palvelunpolun on tuettava työnhakijan työllistymispolkua. Yhdistys ei voi saada avustusta ilman tätä yhteistä päätöstä.
 7. Hae avustusta yhdistyksellesi kuukausittain seuraavan kuun 5. päivään mennessä sähköisen asioinnin kautta. Sähköinen asiointi vaatii vahvaa tunnistautumista.
 8. Täytä hakemukseen asiakastilasto, josta on nähtävissä asiakkaiden jatkopolutus.
 9. Liitä hakemukseen mahdolliset työkokeiluun päättymiseen kohdistuvat päättöpalautteet tai vastaavat arvioinnit.
 10. Hakemukset käsitellään kahden viikon kuluessa. Avustuksen myöntämisestä tehdään viranhaltijapäätös.

Ota yhteyttä