Du är här

Sammandrag av livsmedelstillsynens kundenkät 2018

16.1.2019


Mellersta Österbottens miljöhälsovård utförde en kundenkät i slutet av 2018 gällande livsmedelstillsynen. Enkäten gjordes med programmet Webropol och skickades till 511 e-postadresser. Svarstiden var 3 veckor. Det kom 122 svar. Bland de som lämnade sina kontaktuppgifter lottades ett pris ut, som har skickats till vinnaren.

Enligt svaren är man i huvudregel ganska nöjda med livsmedelstillsynen och livsmedelstillsynens inspektörer.

Kunder är mest missnöjda med inspektionsavgifterna.

Många svarade att de skulle tycka mer om överenskomna inspektioner än överraskande inspektioner. Enligt livsmedelslagstiftning skall offentlig kontroll genomföras i huvudsak utan förvarning.

Mer än hälften av de svarade upplever att jämlik behandling sker högst medelmåttligt. Man upplever att olika inspektörer bedömer samma saker på olika sätt.

På grund av svaren finns det behov om förbättring på att ge information om aktuella saker och motiveringar till de förslagna åtgärder som ges vid inspektionerna.

Livsmedelstillsynen försöker utveckla sin verksamhet på basen av enkätens resultat speciellt när det gäller jämlik behandling och att ge information.

Mer detaljerade resultat anges i bilagan.

Upp

Uppdaterad 16.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut