Fortsätt till innehållet

Enkät till användare av Halkokari skolgård

Syftet med enkäten är att få reda på förväntningar som användarna av gårdsplanen, som ska byggas vid Halkokari skola, har. Gårdsplanen fungerar på kvällarna som områdets närmotionsplats. Skolans elever har framfört sina önskemål i en separat enkät och nu vill vi ha svar också av t.ex. kvälls- och veckoslutsanvändare.

I enkäten kan du svara på frågor som gäller både lek- och motionsfunktioner.

Enkäten kan besvaras fram till 24.4.

Svara på enkäten