Hyppää sisältöön
Isä kantaa lasta olkapäillään syksyisessä maisemassa.

Turvallisuus

Soita hätätilanteessa hätäkeskukseen puh. 112. Hätäkeskukseen tulisi soittaa vain kiireellisissä hätätilanteissa, joissa henki, omaisuus tai ympäristö ovat vaarassa.

Soita päivystysapuun puh. 116 117, kun mietit päivystykseen lähtemistä ja oma terveysasemasi on kiinni. Päivystysapupalvelu on tarkoitettu kiireellistä sosiaali- ja terveydenhuollon neuvontaa vaativissa tilanteissa, jotka eivät kuitenkaan ole varsinaisia hätätilanteita. Päivystysapu 116 117 on korvannut 4.1.2021 lähtien Soiten Yhteispäivystyksen aikaisemman puhelinnumeron (06 826 4500).

 

Järjestyslailla pyritään edistämään järjestystä ja turvallisuutta yleisillä paikoilla. Kokkolan alueella yleisten paikkojen järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa Pohjanmaan poliisilaitos.

Pelastuslaitoksen tehtäviä ovat tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäisy, pelastustoiminta ja väestönsuojelu. Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos vastaa pelastustoimesta ja öljyntorjunnasta usean kunnan alueella.

Rajavartiolaitos on Suomessa johtava meripelastusviranomainen, mutta meripelastusta suorittavat kaikki merellä ja rannikolla toimivat viranomaiset, kauppamerenkulku sekä vapaaehtoisjärjestöt. Sisävesillä ja merialueilla satamien tuntumassa vesiliikennettä valvoo poliisi.

Ihmisillä on oikeus pelkäämättä voida oleskella ja liikkua yleisillä paikoilla. Yleisiä paikkoja ovat esimerkiksi kadut, puistot, urheilukentät, hautausmaat, yleisön käytössä olevat rakennukset, kulkuneuvot, virastot ja ravintolat.