Du är här

Klinikavgifter tas ibruk vid de kommunala smådjursmottagningarna

23.12.2020


Klinikavgifter tas ibruk fr.o.m. 1.1.2021 vid de kommunala smådjursmottagningarna inom Mellersta Österbottens miljöhälsovårds verksamhetsområde. Klinikavgifterna är 5, 10 eller 15 euro, beroende av åtgärden. Ifall vård av samma besvär kräver ett tilläggsbesök så ingår det i ovannämnda avgift. Utöver klinkavgiften debiterar veterinärerna av klienterna en besöksavgift och ett åtgärdsarvode enligt den kommunala veterinärtaxan.

Klinikavgifter debiteras enligt följande:

  • Enkel åtgärd 5 €, t ex. vaccinering, hälsogranskning, behandling av små sår, blodprov och andra enkla åtgärder.
  • Krävande åtgärd 10 €, t ex. kastrering av katt och hund, sterilisering av katt, tandstensborttagning samt annan krävande åtgärd.
  • För mycket krävande åtgärder är klinikavgiften 15 €, t ex. sterilisering av hund, magomvridning etc.

Av Miljöhälsovårdens tillsynsenheter debiterar ca 65 % klinikavgifter i dagsläget. Mellersta Österbottens miljöhälsovård har inte tidigare haft klinikavgifter.

Enligt veterinärvårdslagen kan kommunen debitera en avgift av husdjurets ägare eller innehavare för att täcka kostnaderna för lokaler och redskap som kommunen tillhandahåller och avlönandet av biträdande personal, när husdjuret tas emot på veterinärmottagningen (klinikavgift).

Kommunala smådjursmottagningar på verksamhetsområdet för Mellersta Österbottens miljöhälsovård hittas för tillfället i Karlebys stadskärna (Hammargränd 15), Kelviå (Uusi Teollisuustie 5), Kannus (Varastotie 1), Toholampi (Hakatie 17), Halso (Pajutie 7), Vetil (Juhanintie 2) och Perho (Teollisuustie 2). Från mottagningen i Vetil ordnas för tillfället service till Vetil, Kaustby och Kronoby området. Från mottagningen i Toholampi ordnas service även för Lestijärvi. Kommunalveterinärerna har telefontid och tidsbokning varje vardag kl. 8-9. Kommunalveterinärernas kontaktuppgifter hittas på nätadressen www.kokkola.fi/ymparistoterveydenhuolto.

Kommunerna i området hör i nuläget till tre olika jourområden: 

  • Södra jourområde (gemensam med Jakobstadsnejden): Karlebys stadskärna, Kronoby, Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo, tel. 0600 399 700
  • Lestijokidalens jourområde: Kelviå, Lochteå, Ullava, Kannus, Toholampi och Lestijärvi, tel. 0600 399 701
  • Perho ådalens jourområde: Halso, Kaustby, Vetil och Perho, tel. 0600 399 702 
Uppdaterad 23.12.2020 | Skicka respons | Skriv ut