Olet tässä

Nuorisopalvelut

Nuorisotyön tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorisotoiminnalle Kokkolassa. Kulttuuri- ja nuorisotoimen lautakunta päättää niiden määrärahojen jaosta, jotka kunnan talousarviossa on osoitettu paikallisten nuorisoyhdistysten ja muun nuorten itsensä järjestämän nuorisotoiminnan avustamiseen.

Tarkempia ohjeita sekä vuosiavustussäännön ja vuosittain määriteltävät avustusten jakoperusteet löytyvät kaupungin internet-sivuilta; Kokkolan kaupunki – Nuorisopalvelut.

LOMAKKEET:

Avustus kansainväliseen toimintaan voidaan myöntää kansainvälisen tapahtuman toteuttamiseen tai piiri- ja keskusjärjestön järjestämän kansainvälisen toiminnan osallistumiskuluihin tai yhdistyksen toimintaan liittyvään ulkomailla järjestettävän tilaisuuden osallistumiskuluihin. Avustusta haetaan vuoden aikana ilman määräpäivää.

Kohdeavustuksella tarkoitetaan kertaluontaista avustusta. Tällaisia avustuksia ovat mm. jonkin erityisen ja tiettynä ajankohtana toimeenpantavan tapahtuman toteuttamiseen myönnettävä avustus ja uusien työmuotojen kokeiluun myönnettävä avustus, matka-avustus sekä toimintaa palvelevan kaluston tai välineistön hankkimiseen suunnattu avustus. Kohdeavustusta haetaan kohdeavustuslomakkeella. Kohdeavustusta voidaan hakea vuoden aikana ilman määräaikaa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Koulutusavustusta voidaan myöntää nuorisoyhdistyksen järjestämään koulutustoimintaan sekä jäsenten kouluttautumiseen. Nuorisotoimintaa käsittelevälle kurssille osallistumista varten voidaan myöntää avustusta matka- ja kurssimaksukuluihin. Avustusta voidaan hakea ilman määräaikaa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Avustusta myönnetään järjestettävään leirintoimintaan. Leiritoimintaan jaettava avustus myönnetään leiriajan perusteella. Leiriavustusta voidaan myöntää myös piiri- ja keskusjärjestön järjestämän leirin osallistumiskuluihin. Avustusta voidaan hakea ilman määräaikaa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Avustusta myönnetään yhdistykselle jokaista sellaista toimintakertaa kohden, jossa ohjaajan lisäksi on ollut vähintään viisi 0-29 -vuotiasta osallistujaa. Avustusta voidaan hakea ilman määräaikaa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Hakemuksella voi anoa jatkuvaa tai lyhytaikaista käyttöoikeutta nuorisotalojen tiloihin. 

Avustusta myönnetään yhdistyksen vuokrakuluihin ja toimitilojen ylläpitoon. Avustus maksetaan yhdistyksen toimittamia kuitteja vastaan. Avustusta voidaan hakea ilman määräaikaa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.


Sivun alkuun

Päivitetty 5.9.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta