Fortsätt till innehållet

Ungdomstjänster kartlägger behovet av patrullerande ungdomsarbete

Karleby ungdomstjänster kartlägger i februari och mars behovet av patrullerande ungdomsarbete. Med patrullerande arbete avses att mötena med de unga sker på offentliga och halvoffentliga platser där de tillbringar sin fritid, t.ex. skolgårdar, parker, köpcentra och evenemang.

Ungdomstjänster samlar in data i Karleby stamstad, Lochteå, Kelviå och Ullava om var och när unga samlas i byarna och på stan samt om deras ålder. Utöver mötena med de unga kartläggs situationen också med en enkät som skickats till de aktörer som arbetar med unga och genom att föra en dialog med köpcentra.

I Karleby utreds om skoleleverna vistas på stan på eftermiddagarna eller om ungdomarna vistas på sådana platser på kvällarna och veckoslutet där det inte finns några vuxenkontakter. Dessutom vill man diskutera med de unga hurdan miljö staden är för dem och hur de tillbringar sin fritid.

Ungdomshandledarna vid Karleby ungdomstjänster utför datainsamlingen vid sidan av sitt övriga arbete. Vi tar gärna med intresserade vuxna och aktörer i genomförandet för att få mer heltäckande information och för att kartläggningen ska lyckas. Efter utredningen bedöms det om det behövs patrullerande verksamhet i Karleby som koordineras av ungdomstjänster.

Utbildning i patrullerande arbete

Samarbetsparterna har möjlighet att anmäla sig till Stationens Barn r.f.:s utbildning i patrullerande arbete som ordnas 11.3.2024. Utbildningen ökar kompetensen att möta unga på halvoffentliga och offentliga platser. Frågor om lediga platser och mer information ges av koordinator för riktat ungdomsarbete Satu Kinnunen, satu.kinnunen@kokkola.fi.