Hyppää sisältöön

Nuorisopalvelut kartoittaa jalkautuvan työn tarvetta

Kokkolan nuorisopalvelut kartoittaa jalkautuvan työn tarvetta helmi- ja maaliskuun ajan. Jalkautuvalla työllä tarkoitetaan nuorten kohtaamista heidän vapaa-ajanviettopaikoillaan, julkisissa ja puolijulkisissa tiloissa, esimerkiksi koulujen pihoilla, puistoissa, kauppakeskuksissa ja tapahtumissa.

Nuorisopalvelut kerää tietoa kanta-Kokkolan, Lohtajan, Kälviän ja Ullavan alueilla siitä, missä paikoissa, minä ajankohtina ja minkä ikäiset nuoret kylillä ja kaupungilla hengailevat. Nuorten kohtaamisten lisäksi tilannetta kartoitetaan nuorten kanssa toimiville tahoille lähetetyllä kyselyllä ja vuoropuhelulla kauppakeskusten kanssa.

Kokkolassa selvitetään oleskelevatko koululaiset kaupungilla iltapäivisin, tai oleskelevatko nuoret iltaisin ja viikonloppuisin paikoissa, joissa aikuiskontakteja ei ole tarjolla. Lisäksi nuorten kanssa keskustellaan siitä, millainen ympäristö kaupunki heille on ja miten he vapaa-aikaansa viettävät.

Kokkolan nuorisopalveluiden nuoriso-ohjaajat tekevät tiedonkeruuta muun työn ohessa. Otamme mielellämme asiasta kiinnostuneita aikuisia ja tahoja mukaan toteutukseen kattavamman tiedon ja toteutuksen onnistumiseksi. Selvityksen jälkeen arvioidaan, onko Kokkolassa tarpeellista toteuttaa jalkautuvaa toimintaa nuorisopalveluiden koordinoimana.

Ilmoittaudu koulutukseen

Yhteistyötahoilla on mahdollisuus ilmoittautua 11.3.2024 järjestettävään Aseman Lapset ry:n jalkautuvan työn koulutukseen. Koulutuksella lisätään osaamista nuorten kohtaamiseen puolijulkisissa ja julkisissa tiloissa. Vapaita paikkoja tai lisätietoja voit kysyä kohdennetun nuorisotyön koordinaattori Satu Kinnuselta satu.kinnunen@kokkola.fi