Du är här

Ungdomsarbete

 Resultatområdet för ungdomstjänster har till uppgift att skapa förutsättningar för ungdomsverksamhet i Karleby. Nämnden för kultur- och ungdomsväsendet beslutar om fördelningen av de anslag som kommunen har anvisat i budgeten för att stöda de lokala ungdomsföreningarnas verksamhet och annan verksamhet som ungdomarna själva ordnar.

Noggrannare anvisningar samt understödsstadgan och grunderna för fördelning av understöd finns på stadens webbsidor; Karleby stad – Ungdomsarbete.

Ansökningarna:


Med ansökan kan man ansöka om rätt att använda ungdomslokal kontinuerligt eller en kortare tid.

Med projektunderstöd avses understöd av engångsnatur. Projektunderstöd beviljas bl.a. för ett särskilt evenemang som verkställs vid bestämd tidpunkt, för ett försök med nya arbetsformer, för en resa eller för inventarier som behöver anskaffas för en verksamhet. Ansökan om projektunderstöd ska uppgöras på ansökningsblankett för projektunderstöd. Projektunderstöd kan ansökas året runt. Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnats in.

Beviljas för arrangerande av ett internationellt evenemang, för kostnader för deltagande i internationell verksamhet som arrangeras av distrikts- och centralorganisation eller för kostnader för deltagande i evenemang som arrangeras utomlands och som anknyter till föreningens verksamhet. Understöd kan ansökas året runt.

Understöd beviljas förening för varje sådant verksamhetstillfälle i vilket det utöver ledaren deltagit minst fem deltagare i åldern 0-29 år. Understöd kan sökas tre gånger om året: senast 31 maj, 30 september och 15 december. Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnats in.

Utbildningsunderstöd kan beviljas för utbildningsverksamhet arrangerad av en ungdomsförening samt för utbildning för föreningens medlemmar. För deltagande i en kurs som behandlar ungdomsverksamhet kan beviljas understöd för rese- och kursavgifter. Understöd kan sökas tre gånger om året: senast 31 maj, 30 september och 15 december.  Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnats in. 

Understöd beviljas för lägerverksamhet. Understöd för lägerverksamhet beviljas på basis av lägertiden. Understöd för lägerverksamhet kan även beviljas för deltagande i läger som arrangeras av distrikts- eller centralorganisationer. Understöd kan sökas tre gånger om året: senast 31 maj, 30 september och 15 december. Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnats in.

Understöd beviljas för föreningens hyreskostnader och för underhållet av verksamhetslokalerna. Understödet betalas mot kvitton som föreningen lämnar in. Understöd kan sökas två gånger om året senast 31 maj och 15 december. Ansökningarna behandlas i den ordning de lämnats in.

Upp

Uppdaterad 12.4.2018 | Skicka respons | Skriv ut