Hyppää sisältöön
Jaro Pitkämäki
Kuva: Jaro Pitkänen

Kirkonmäki, Isokylä, Kuusimäki ja Nynäs

Kirkonmäki

Kirkonmäki on entinen Kaarlelan kunnan keskustaajama, joka sijaitsee kahden kilometrin päässä Kokkolan keskustasta. Alue rajautuu Ventuksentiehen, Vaasantiehen ja Eteläväylään, valtatien 8 tuntumaan. Kirkonmäen (ruots. Kyrkbacken) tunnetuimpia maamerkkejä ovat Kaarlelan keskiaikainen kirkko ja sen vierellä sijaitseva pappila ja kotiseutumuseo.

Kaarlelan kirkko on yksi Pohjanmaan seitsemästä keskiaikaisesta kivikirkosta. Kirkko rakennettiin keskiajan lopulla Vetelinjoen suulle, lähelle suojaista satamapaikkaa, joka oli pitäjän tiheimmin asuttua seutua. Alueella on ollut pysyvää asutusta ainakin 1200-luvulta alkaen. Kirkko valmistui kapealle niemelle, mutta maannousun myötä Kirkonmäen yhteys merelle on sittemmin kadonnut.

Sen vierellä oleva 1730-luvun pappila pihapiireineen edustaa karoliinisen ajan pappila-arkkitehtuuria korkeine aumakattoineen. Pappilan ulkoasu on peräisin Anders Chydeniuksen ajalta.

Usein Kirkonmäkeen kuuluviksi mielletään myös Tarharannan ja Tervaholman alueet, jotka sijaitsevat Kirkonmäen itä- ja länsipuolella.

Katunäkymää Kirkonmäellä
Kirkonmäen Kotiseutumuseo, tuulimylly
Kotiseutumuseon pihapiiriä, Chydeniuksen ajan pappilamiljöö

Tervaholma

Tervaholma oli jo 1500-luvulla lastaus- ja kauppapaikka, ja täältä lähtivät mahdollisesti ensimmäiset tervalastit maailmalle. Terva tuotiin sisämaasta talvisaikaan ja keväällä kun jäät olivat sulaneet, lähtivät laivat kuljettamaan lastia eteenpäin. Satamatoiminta lakkasi Tervaholmalla 1600-luvun alkupuolella, kun Kokkolan kaupunki perustettiin ja kaupunginsalmi oli kaventunut ja madaltunut niin paljon, että uusi satama perustettiin vastaperustetun kaupungin rannalle.

Tervaholman alue rajautuu Ventuksentien ja Eteläväylän sekä Suntin yläjuoksun väliselle alueelle. Pientalovaltaisen asutuksen lähellä sijaitsee Kirkkolehdon kosteikko, jonka pinta-ala on noin 1,2 hehtaaria. Kosteikkoalue on edustava lähiluontokohde, joka on palkittu kunniamaininnalla Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton Paras luontoteko 2019-2020.

 Isokylä, Kuusimäki  ja Nynäs

Isokylä (ruots. Storby) on sijaitsee noin kahden kilometrin päässä keskustasta etelään. Isokylä on ollut Kokkolan historiallisen ajan asutuksen vanhimpia alueita yhdessä viereisen Kirkonmäen kanssa. Se kasvoi varhain muita sen ajan kyliä suuremmaksi, mistä juontaa juurensa myös alueen nimi.

Isokylän koulun värikkäät osat, "nopat" kesäisessä auringonpaisteessa
Isokylän koulun värikkäät osat, ”nopat” kesäisessä auringonpaisteessa

Kuusimäen leikkipaikka

Kuusimäen puisto ja leikkipaikka

Nynäs Park täyttyy jalkapalloilijoista etenkin kesän Kokkola Cup -turnauksen aikaan.

Liikenneyhteydet

Paikallisliikenne Byssen reitit

  • RL 1 (Kaustari–Heinola): Eteläväylä
  • RL 4(Meritulli–Isokylä): Ventuksentie, Sokojantie, Metsämäentie, Sillanpääntie, Isokyläntie
  • PY 19 (Sokoja): Isokyläntie, Sillanpääntie, Nynäsintie, Sokojantie

Palvelut

Kirkonmäen alueella toimivat Kirkonmäen ja Isokylän päiväkodit. Perusopetuksen 1–9 -luokat käyvät koulua Isokylän koulussa, jonka yhteydessä on myös neuvola.

Alueella on useita leikkipuistoja ja viheralueita, sekä Kirkonmäen urheilukenttä (yleisurheilu), Kirkonmäen kentät (jalkapallo) ja Nynäs Park (jalkapallo). Lähiliikuntapaikkoja on Kuusimäen puistossa ja Isokylän koulun vierellä. Kirkonmäen urheilukentän takana on hiihtolatu, joka soveltuu myös koirahiihtoon.