Hyppää sisältöön

Sisäilma

Sisäilman laatu on silloin hyvä, kun käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä eikä sisäilmasta aiheudu terveyshaittaa. Sisäilman laatuun vaikuttaa moni eri tekijä, kuten mm.

  • tilojen käytönmukaisuus
  • ilmanvaihto ja sen riittävyys
  • lämpötilaolosuhteet

päästölähteet, joita ovat esimerkiksi rakennus- ja sisustusmateriaalit sekä mahdolliset kosteus- ja mikrobivauriot. Edellä mainittujen tekijöiden ohella sisäilmaolosuhteisiin vaikuttaa myös vuodenajat; lämmityskaudella sisäilma on tyypillisesti huomattavasti kuivempaa kuin kesällä.

Ihmisten reagointi sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin on yksilöllistä, eikä oireiden syyn selvittäminen ole aina helppoa.

Sisäilmaongelmatilanteissa toimitaan kaupungin Sisäilmakäsikirjan mukaan. Sisäilmakäsikirjassa esitetään mm. sisäilmaongelmien ratkaisun prosessikuvaus, ongelmien ratkaisuun osallistuvat osapuolet sekä sisäilmatyöryhmän ja kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän tehtävät ja kokoonpanot.

Ota yhteyttä