Hyppää sisältöön
Aurinko paistaa Harrbådan majakan takaa talvella.

Mikä on kansallinen kaupunkipuisto

Kansallisten kaupunkipuistojen tavoitteena on säilyttää kaupunkiluontoa ja rakennettua kulttuuriympäristöä laajana, eheänä kokonaisuutena – kaupunkilaisten olohuoneena. Kansalliset kaupunkipuistot ovat osa kestävää kaupunkisuunnittelua ja rakentamista. Kansallisesta kaupunkipuistosta säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa. Hakemuksen puiston perustamiseksi tekee kaupunki ja perustamisesta päättää ympäristöministeriö.

MRL 68 § 1 mom.
”Kaupunkimaiseen ympäristöön kuuluvan alueen kulttuuri- tai luonnonmaiseman kauneuden, luonnon monimuotoisuuden, historiallisten ominaispiirteiden tai siihen liittyvien kaupunkikuvallisten, sosiaalisten, virkistyksellisten tai muiden erityisten arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi voidaan perustaa kansallinen kaupunkipuisto.”

Kokkolan rooli kansallisten kaupunkipuistojen verkossa

Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto säilyttää kertomuksen maanviljelyksestä, kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä eläneen maankohoamisrannikon pikkukylän kasvusta laivanrakennuksen, tervanpolton ja kaupan avulla vireäksi, kansainväliseksi kauppakaupungiksi, joka synnytti oman sivistyneistönsä ja kaupunkiporvaristonsa.

Kokkola tuo kansallisten kaupunkipuistojen verkoston tarinaan maankohoamisilmiön, joka on vaikuttanut – ja vaikuttaa yhä – meren ja maan kohtaamiseen Kokkolassa. Madaltuvat rannat ja loittoneva meri ovat pakottaneet siirtämään satamia yhä kauemmaksi keskustasta. Myös kansallisen kaupunkipuiston meri-, ranta- ja saaristoluontoa leimaa näkyvästi maankohoamisilmiö: luonto on alati muutoksessa – dynaamisessa sukkessioprosessissa.

Yhteystiedot