Hyppää sisältöön
Vesihanasta juoksutetaan vettä lasiin

Talousvesi

Talousveden tulee olla käyttäjälleen turvallista. Talousvesi ei saa sisältää haitallisia mikrobeja eikä orgaanisia tai epäorgaanisia aineita. Hyvä talousvesi on myös hyvänmakuista, hajutonta, väritöntä ja kirkasta, eikä se saa aiheuttaa verkostoputkien syöpymistä. Lainsäädännössä talousvedelle on asetettu terveysperusteisia laatuvaatimuksia ja laatusuosituksia.

Keski-Pohjanmaan ja Kruunupyyn kuntien alueella on yli 50 vesilaitosta ja vesiosuuskuntaa, jotka kuuluvat Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon säännöllisen valvonnan piiriin. Talousveden tulee täyttää Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) tai asetuksen (401/2001) laatuvaatimukset ja -suositukset, riippuen vesilaitoksen koosta. Veden laatua tutkitaan säännöllisesti verkostoista näytteenottosuunnitelmien mukaisesti.
Talousveden laatuun liittyvissä tavanomaisissa kysymyksissä, kuten haju- maku ja värimuutoksissa, kuluttajan tulee ottaa yhteyttä ensisijaisesti vettä toimittavaan laitokseen.

Ympäristöterveydenhuoltoon kannattaa olla yhteydessä veden laatuun liittyvissä kysymyksissä silloin, kun veden epäillään aiheuttavan käyttäjilleen terveyshaittaa. Terveydensuojeluviranomainen valvoo talousveden laatua ja voi tarvittaessa määrätä talousveden desinfioitavaksi tai muuten käsiteltäväksi ja antaa veden käyttöä koskevia määräyksiä terveyshaitan ehkäisemiseksi. Ympäristöterveystarkastajalta saat myös neuvoja ja ohjeita yksityisten kaivojen veden laatuun liittyvissä kysymyksissä ja laadunvalvonnassa.

Mikäli olet perustamassa vesilaitosta tai vedenjakelualuetta tai vesilaitoksen toimintaan tulee olennainen muutos, ota hyvissä ajoin yhteyttä ympäristöterveystarkastajaan. Perustamiselle ja toiminnan muutokselle tulee hakea terveydensuojeluviranomaisen lupa.  Ilmoitus tulee tehdä myös talousvedestä, jota käytetään elintarvikealan yrityksessä tai jota jaetaan osana julkista taikka kaupallista toimintaa.

Talousvettä toimittavissa laitoksissa tai vastaavissa työskentelevällä, talousveden laatuun vaikuttavia toimenpiteitä tekevän henkilön on osoitettava talousvesihygieeninen osaaminen suorittamalla vesityökortti.