Hyppää sisältöön

Tupakka- ja nikotiini­valmisteiden vähittäismyynti

Tupakkatuotteet ja nikotiininesteet

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin tarvitaan lupa myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveydenhuollolta. Ennen myynnin aloittamista toiminnanharjoittajan täytyy:

  • laatia omavalvontasuunnitelma tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden myyntiin
  • hakea tunnistekoodit tupakkatuotteiden vähittäismyyntiin
  • hakea vähittäismyyntilupaa
  • saada lupa vähittäismyyntiin

Omavalvontasuunnitelma

Tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä myyvällä on oltava omavalvontasuunnitelma. Omavalvonnan avulla muun muassa estetään tupakan tai tupakointivälineen luovuttaminen alle 18-vuotiaalle. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran sivuilta löytyy omavalvontasuunnitelman mallipohja sekä lisätietoja aiheesta.

Tunnistekoodit

Tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän vuoksi tulee kaikilla toimitusketjuun osallistuvilla toimijoilla olla tunnistekoodit, jotka mahdollistavat yritysten ja toimipaikkojen tunnistamisen. Vähittäis- ja tukkumyyjien tulee hakea sekä talouden toimijan että toimintayksikön tunnistekoodia. Tunnistekoodien hakeminen tapahtuu niiden myöntäjän verkkosivuilla, mistä löytyy myös ohjeita. Tukku ei voi myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolta puuttuvat tunnistekoodit.

Vähittäismyyntiluvan hakeminen

Lupahakemus täytetään ensisijaisesti sähköisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran järjestelmässä. Ohjeita hakemuksen tekemiseen ja linkki sähköiseen lomakkeeseen löytyvät Valviran sivuilta. Hakemuksen voi toimittaa ympäristöterveydenhuollolle myös paperisena.

Luvan voi saada, jos

  • myy tuotteita elinkeinotoiminnassa
  • omavalvontasuunnitelma ja muut vaaditut selvitykset on hyväksytty
  • noudattaa myyntiä koskevia säädöksiä

Ympäristöterveydenhuolto tekee hakemuksen perusteella lupapäätöksen ja kirjaa tiedot valtakunnalliseen tupakkaluparekisteriin. Päätöksen mukana hakijalle toimitetaan vähittäismyyntilupa-asiakirja, joka tulee pitää esillä asiakkaiden nähtävillä myyntipisteissä. Päätöksestä peritään taksan mukainen maksu. Valvonnasta peritään vuosittainen maksu, joka riippuu myyntipisteiden määrästä.

Tukkumyynti

Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden tukkumyynnistä on tehtävä ilmoitus myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveydenhuollolle. Ensisijaisesti ilmoitus täytetään sähköisesti Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran järjestelmässä. Ilmoituksen voi toimittaa ympäristöterveydenhuollolle myös paperisena.

Ilmoituksen käsittelystä peritään taksan mukainen maksu. Valvonnasta peritään vuosittainen maksu, joka riippuu myyntipisteiden määrästä.

Tukkumyyjien tulee hakea tupakkatuotteiden jäljitettävyysjärjestelmän vaatimia tunnistekoodeja, eli talouden toimijan ja toimintayksikön tunnistekoodit. Tunnistekoodien hakeminen tapahtuu niiden myöntäjän verkkosivuilla, mistä löytyy myös ohjeita.

Tukkumyyjä ei tarvitse vähittäismyyntilupaa, ellei myy tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä suoraan kuluttajalle.

Tukku ei voi myydä savukkeita ja kääretupakkaa vähittäismyyntiluvan haltijalle, jolta puuttuvat jäljitettävyysjärjestelmän toimintaan tarvittavat tunnistekoodit.

Nikotiinivalmisteet

Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen valmisteiden myyntiin tarvitaan lupa myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveydenhuollolta. Nikotiinivalmisteita saa myydä apteekkien lisäksi tupakkatuotteita myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla, kioskeissa ja ravitsemisliikkeissä. Nikotiinivalmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille. Myyjän on voitava valvoa ostotilannetta. Myynti automaattisista myyntilaitteista on kielletty.

Lupahakemus (linkistä avautuu word-tiedosto) ja omavalvontasuunnitelma toimitetaan ympäristöterveydenhuollolle, joka tekee hakemuksen perusteella lupapäätöksen. Päätöksestä peritään taksan mukainen maksu sekä valvonnasta vuosittainen maksu. Ympäristöterveydenhuolto ilmoittaa luvan myöntämisestä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle.

Ota yhteyttä

yterveys@kokkola.fi