Hyppää sisältöön

Tulevaisuuden työllisyyspalveluilta vaaditaan suurempaa roolia työllisyydenhoidossa

Työssäni olen ilokseni päässyt näkemään monenlaisia tarinoita pitkistä työurista, alanvaihdon tuomasta uudesta innosta elämässä ja toisaalta seurannut alkavan työuran ensiaskelia. Pitkään työelämässä olleiden kertomukset työn ja työelämän murroksesta ovat usein hätkähdyttäviä.

Kehityksen ja uudenlaisten taitojen vaatimus kasvaa eikä ennen välttämättömille taidoille enää olekaan työmarkkinoilla käyttöä. Osa nykyisistä ammateista lakkaa olemasta ja tilalle syntyy uusia ammatteja ja osaamistarpeita esimerkiksi kestävän kehityksen innovaatioiden ja uuden teknologian parista.

Keski-Pohjanmaalla odotetaan merkittävää kasvua vihreän siirtymän ja kiertotalouden teollisuudesta. Kokkola Industrial Parkissa sijaitsee Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden keskittymä, jota pidetään kiertotalouden edelläkävijänä Suomessa ja koko Euroopassa. Jotta kasvuun voidaan riittävällä tavalla vastata, täytyy ratkaisuja hakea ihmisten uudelleenkoulutuksesta ja työvoiman työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisestä, mutta myös laajemmin asuntopolitiikasta ja ihmisten vapaa-ajan mahdollisuuksista.

Keski-Pohjanmaalla on tyypillisesti ollut korkea työllisyysaste ja näin ollen matala työttömyysaste. Tulevaisuuden työllisyyspalveluilta voisi odottaa suurempaa roolia työttömyyden hoidon lisäksi työllisyydenhoidossa. Yhteistyössä oppilaitosten, alueen yritysten, työnantajien ja muiden toimijoiden kanssa voidaan saavuttaa palvelut, joissa jokainen saisi realistiset mahdollisuudet onnistua elämässä.

Kasvua voi rakentaa vain kestävälle perustalle

Olen kuullut monen sanovan työttömälle työnhakijalle, että asia ratkeaa menemällä töihin. Vielä en ole törmännyt työpaikkaan, johon voisi vain mennä. Työnantaja tekee ratkaisun rekrytointipäätöksestä, kuten kuuluukin. Jotta uudenlaisia ratkaisuja työvoimapulaan voidaan löytää, tulee ratkaisuja hakea yhdessä ottaen huomioon sekä työnantajan että työntekijän näkökulmat.

Työelämän muutokset ja tulevaisuuden näkymät läpileikkaavat koko yhteiskuntaa. Tällä hetkellä työelämää koskettaa vahvasti julkisen sektorin sekä useiden muiden alojen merkittävä työvoimapula. Julkisen sektorin rapautuminen kiihdyttää entisestään eriarvoisuuden kasvua, ja johtaa tasa-arvon kulmakivenä olevien peruspalveluiden heikkenemiseen.

Jotta löydämme parhaat tulevaisuudennäkymät kasvulle, täytyy ratkaisuja hakea yhdessä ja yhteistyöllä. Kestävän kasvun edellytykset saavutetaan turvaamalla myös suoja elämän yllättäviä, ennustamattomia käänteitä vastaan.

Laura Korhonen
laura.korhonen@kannus.fi

Blogin kirjoittaja Laura Korhonen vastaa Kannuksen kaupungin työllisyyspalveluista osana Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilua ja toimii Kannuksen kaupungin työllisyyspalveluiden, erityisnuorisotyön ja kotoutumispalveluiden esihenkilönä. Laura on koulutukseltaan sosionomi ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Hänellä on erikoisammattitutkinto johtamisesta ja parhaillaan hän suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa johtamisesta. Laura on kiinnostunut hyvinvoinnin edistämisestä sekä erityisesti nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisemisestä. Hän uskoo, että jokainen pystyy omalta paikaltaan, omilla kyvyillään edistämään myös yhteistä hyvää.