Hyppää sisältöön

Verkosto työllisyyden vauhdittajana

OpsoRekry -hankkeen työntekijän puhelin soi. Luurin toisessa päässä yritysneuvoja kertoo yrittäjästä, joka tarvitsisi pikaisesti työntekijää. Samoihin aikoihin on vaihdettu tietoja työllisyyden kuntakokeilun työntekijän kanssa oppisopimuskoulutuksesta kiinnostuneesta asiakkaasta. Tästä syntyy täydellinen mätsi – tilanne, jossa kaikki voittavat.

Sanonta verkostossa on voimaa pitää vahvasti paikkansa OpsoRekry –hankkeen toimenpiteissä, joilla pyritään vastaamaan Keski-Pohjanmaan alueen työvoimapulaan. Ongelman ratkaisuna hankkeessa pyritään tavoittamaan niitä yrityksiä, jotka tarvitsevat tehtäviinsä sopivia työntekijöitä sekä työnhakijoita, jotka etsivät itselleen työpaikkaa.

Apuna hyödynnetään erityisesti oppisopimuskoulutusta sekä RekryKoulutusta. Näiden luomat mahdollisuudet tunnetaan pääosin vielä huonosti. Lisäksi on tarpeen oikaista myös niistä liikkuvaa virheellistä tietoa. Kohderyhmää eli yrityksiä, yrittäjiä ja työtä tai koulutusta etsiviä henkilöitä tavoitetaan muun muassa osallistumalla erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin sekä verkoston kautta tullutta tietoa hyödyntäen.

Yhdessä tulee parempaa kuin yksin

Hankkeen luomat mahdollisuudet on syntyneessä verkostossa huomattu, ja ne on haluttu myös ottaa käyttöön. Onnistuminen vaatii oman osaamisemme, sekä tietojen että taitojen tuomista yhteiseen pöytään. Se vaatii aina myös luottamusta siihen, että yhdessä tehtynä tästä tulee jotakin paljon parempaa kuin mihin yksin pystyisi.

Loistavana esimerkkinä verkostoyhteistyöstä on työllisyyden kuntakokeilun kanssa toteutetut asiakastapaamiset, joissa kahden verkostotoimijan osaamista voidaan heti hyödyntää tehokkaammin asiakkaan prosessin eteenpäin viemisessä. Myös muuta tietoa on saatu nopeasti hyötykäyttöön, kun yhteisissä tapaamisissa on jaettu ajankohtaisia asioita ja tärkeää informaatiota.

Hanketta koordinoi Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) yhdessä Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun kanssa. Työllisyyden kuntakokeilun tavoitteena on löytää asiakkaalle sopivin polku työelämään ja Kpedun työelämäpalveluilla on tarjolla työllistymiseen johtavia koulutuksia ja palveluita. Verkostossa on lisäksi mukana useita eri tahoja, joita yritykset tai työtä etsivät voivat hyödyntää, kuten esimerkiksi TE-palvelut, uraohjaajat ja työhönvalmentajat.

Tieto eri työllistymisen mahdollisuuksista on yhteistä tietoa, joka rakentuu useamman ihmisen ja heidän verkostojensa osaamispääomasta. Hankkeessa on mahdollisuus palvella niin yritystä kuin työnhakija-asiakkaitamme sellaisella osaamisella, mihin kukaan ei yksinään pystyisi.

Tälle verkostomallille tarvitaan pysyvyyttä ja jalkauttamista arkeen, kun hanke elokuussa 2023 päättyy. Sille haetaankin nyt tulevan kevään aikana muotoa ja mallinnosta.

Ole yhteydessä, olitpa millä puolella työelämää tahansa!

Anu Pajala
anu.pajala@kpedu.fi

Anu Pajala toimii asiakkuusvastaavana OpsoRekry -hankkeessa ja hoitaa lisäksi Kpedun omistaman Osuvakoulutus Oy:n työvoimakoulutusten opiskelijahallintoa. Asiakkaiden oman potentiaalin löytäminen on muun muassa opinto-ohjaajaksi ja Voimakehä® -lisenssivalmentajaksi kouluttautuneen Anun tavoitteita asiakastyössä. On palkitsevaa, kun asiakkaan saa huomaamaan, miten paljon hienoja ominaisuuksia hänellä loppujen lopuksi onkaan.

Katri Puumala
katri.puumala@kpedu.fi

Katri Puumala työskentelee projektipäällikkönä OpsoRekry -hankkeessa, mahdollistaen läheisen yhteistyön yritysten ja yhteistyökumppaneiden välillä. Katri on kiinnostunut osaamisen kehittämisestä työelämässä, niin yritys- kuin yksilönäkökulmasta. Hän pitää tärkeänä tavoitteena yhteisen sävelen löytämistä yrityksen ja työnhakija-asiakkaan välille, jotta sekä työnhakija että yritys voivat olla tyytyväisiä.

Virpi Takamaa
virpi.takamaa@kokkola.fi

Virpi Takamaa työskentelee OpsoRekry -hankkeessa projektityöntekijänä ja toimii Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilussa työhönvalmentajana. Jo ravitsemis- ja siivousalalla palvelupäällikkönä ollessaan Virpi on pitänyt tärkeänä työntekijöiden kouluttautumista oppisopimuksella. Hänelle ohjautuu työttömistä työnhakijoista ne, jotka tarvitsevat jotain koulutusta työllistyäkseen paremmin. Parasta Virpin mielestä on, kun saa asiakkaan huomaamaan, että oppisopimuksella opiskelu työn ohessa onkin ihan helppoa.