Fortsätt till innehållet

Ett nätverk som främjar sysselsättning

OpsoRekry-projektmedarbetarens telefon ringer. I andra ändan av tråden berättar företagsrådgivaren om en företagare som snabbt skulle behöva en arbetstagare. Vid samma tidpunkt har diskussioner också förts med en anställd inom kommunförsöket med sysselsättning angående en kund som är intresserad av läroavtalsutbildning. Resultatet är en perfekt situation där alla är vinnare.

Uttrycket att det finns kraft i nätverk stämmer mycket bra på OpsoRekry-projektets åtgärder som strävar efter att åtgärda bristen på arbetskraft i Mellersta Österbotten. Som en lösning på problemet försöker man inom ramen för projektet att hitta de företag som behöver lämpliga arbetstagare för sina uppgifter samt arbetssökande som söker en arbetsplats.

För att främja detta används särskilt läroavtalsutbildning och RekryUtbildning. De möjligheter som dessa innebär är än så länge ganska dåligt kända. Dessutom är det nödvändigt att korrigera felaktig information om dem. Målgruppen, dvs. företag, företagare och personer som söker arbete eller utbildning, nås bland annat genom att delta i olika evenemang samt genom att utnyttja information som kommit via nätverket.

Resultatet av gemensamma insatser är mycket bättre än vad var och en kan klara av ensam

De möjligheter som projektet innebär har observerats i det nya nätverket och det har också funnits en vilja att börja tillämpa dem. För ett lyckat resultat krävs att vi alla bjuder på vårt eget kunnande, både kunskaper och färdigheter, för det gemensamma bästa. Det krävs också alltid förtroende för att resultatet av gemensamma insatser är mycket bättre än vad var och en kan klara av ensam.

Ett lysande exempel på nätverkssamarbete är de kundmöten som ordnats tillsammans med kommunförsöket med sysselsättning. På dessa möten kan två nätverksaktörers kompetens genast utnyttjas effektivare för att föra kundens process vidare. Även annan information har snabbt kunnat utnyttjas när aktuella ärenden och viktig information har delats på de gemensamma mötena.

Projektet samordnas av Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä (Kpedu) tillsammans med kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Målet med kommunförsöket med sysselsättning är att hitta den lämpligaste vägen för kunden in i arbetslivet och med hjälp av Kpedus arbetslivstjänster tillhandahålls utbildningar och tjänster som ger kunden arbete. Nätverket består av flera olika aktörer som företagen eller de som söker arbete kan vända sig till, till exempel arbets- och näringstjänsterna, karriärhandledarna och arbetstränarna.

Kunskap om hur man hittar arbete är gemensam kunskap som grundar sig på det intellektuella kapitalet hos ett flertal personer och deras nätverk. I projektet får både företaget och våra arbetssökande kunder tillgång till sådant kunnande som ingen kan tillhandahålla ensam.

Ett nätverk av denna typ måste vara långsiktigt och förverkligas i vardagen när projektet avslutas i augusti 2023. Under våren söker vi en lämplig form och modell för nätverket.

Ta kontakt med oss oberoende av vilken roll du har i arbetslivet!

Anu Pajala
anu.pajala@kpedu.fi

Anu Pajala är kundansvarig i projektet OpsoRekry och sköter dessutom studentadministrationen för arbetskraftsutbildningarna som ordnas av Kpedu-ägda Osuvakoulutus Oy. Anu har utbildat sig till studiehandledare och Voimakehä® -licenscoach och hennes mål i kundarbetet är bland annat att kunderna ska hitta sin potential. Det är belönande när kunderna märker hur mycket fina egenskaper de sist och slutligen har.

Katri Puumala
katri.puumale@kpedu.fi

Katri Puumala arbetar som projektchef i projektet OpsoRekry och hjälper företag och samarbetspartner att hitta ett nära samarbete. Katri är intresserad av att utveckla kompetensen i arbetslivet, både ur företagens och individernas synvinkel. Ett viktigt mål för henne är att företaget och den arbetssökande kunden ska nå samförstånd så att båda parterna är nöjda.

Virpi Takamaa
virpi.takamaa@kokkola.fi

Virpi Takamaa arbetar som projektarbetare i projektet OpsoRekry. Hon är arbetstränare i Kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Redan när Virpi var servicechef i närings- och städbranschen ansåg hon att det är viktigt att utbilda arbetstagare med hjälp av läroavtal. Till henne hänvisas de arbetslösa arbetssökande som behöver någon form av utbildning för att bättre få arbete. Det bästa enligt Virpi är när kunden märker att det i själva verket är riktigt enkelt att studera med läroavtal vid sidan av arbetet.