Hyppää sisältöön

Yhteistyöstä yhteiseen tekemiseen

Olen aloittanut työni Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilussa tämän vuoden tammikuussa. Uudesta asiakaskunnasta ja työkenttäni laajenemisesta huolimatta, olen edelleen itselleni ammatillisesti rakkaimpien asioiden äärellä – miettimässä yhdessä asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa kuntoutuksellisen tuen hyödyntämisen mahdollisuuksia, ja tukemassa asiakkaita kohti heidän omia tavoitteitaan. Arkityössäni palkitsevaa on, kun asiakas kokee tulleensa kuulluksi, ja olemme löytäneet asiakkaan tueksi juuri hänen tarvitsemansa verkoston.

Haasteellista työssäni on, että useita eri palveluja tarvitsevien asiakkaiden tilanteet ovat usein kumuloituneita. Tällöin voi olla haastavaa nimetä yhtä yksittäistä tahoa, jolla on yksiselitteisesti vastuu viedä asiakkaan asiaa eteenpäin.

Palvelut eivät välttämättä aina kykene kohtaamaan niiden asiakkaiden tarpeita, joiden toimintakyky on syystä tai toisesta merkittävästi alentunut. Osalla asiakkaista on lisäksi haasteita tavoittaa nykyisiä palveluja, joko etäisyyksistä tai omasta toimintakyvystään johtuen. Näiden haasteiden ylittämiseen asiakas tarvitsee usein meidän ammattilaisten apua ja joustavaa yhteistyötä.

Monialaisen yhteistyön tukeminen on oleellista palveluiden kehittämisessä

Parhaimmillaan asiakkaan palvelukokonaisuus muodostuu toinen toistensa osaamista täydentävistä toimijoista. Yhteistyön avulla pystymme tuottamaan asiakkaalle laadukkaita palvelukokonaisuuksia, oikea-aikaista apua ja turvallisia nivelvaiheita myös siirryttäessä palvelusta toiseen.

Lähellä asiakkaita toteutuvat palvelut vaativat meidän ammattilaisten yhteistyötä. Lisäksi vaaditaan merkittäviä ja rohkeita palvelurakenteiden muutoksia, jotta yhdyspinnoille painottuva monialainen yhteistyö olisi ylipäänsä mahdollista ja asiakkaiden kannalta vaikuttavaa. Arjen palveluiden kehittämisen rinnalla onkin keskeistä kehittää ja tukea monialaista yhteis- ja verkostotyötä.

Monialainen yhteistyö on parhaimmillaan tekemistä, jossa hämärretään tietoisesti ammattilaisten työn rajoja, sekä luodaan uusia yhteistyöverkostoja ja uutta ammatillista osaamista. Yhteistyö on myös verraton mahdollisuus vastata laadukkaasti asiakkaiden yksilöllisiin tarpeisiin. Se on mahdollisuus luoda asiakkaan tarpeiden mukaisia palvelukokonaisuuksia, joita usein arjessa kutsutaan ihmisten elämän kokoisiksi ihmeiksi!

Kiitos siis siitä, että tehdään yhdessä !

Tanja Asiala
tanja.asiala(at)te-toimisto.fi

Blogin kirjoittaja Tanja Asiala työskentelee Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilussa asiantuntijana. Tanja on kokonaiskuntoutuksellisesta tuesta sekä ketterien palvelujen suunnittelusta kiinnostunut sosionomi (YAMK) sekä neuropsykiatrinen valmentaja, joka uskoo, että muutos syntyy yhdessä tekemällä.