Fortsätt till innehållet

Tidigare samarbetade vi, nu jobbar vi tillsammans

I januari i år började jag jobba med kommunförsöket med sysselsättning i Karlebyregionen. Nu har jag nya klienter och ett bredare arbetsfält, men får fortfarande jobba med det som ligger mig närmast om hjärtat yrkesmässigt – tillsammans med klienter och samarbetspartner funderar jag på möjligheterna att nyttja rehabiliterande stöd, och jag stöder klienterna mot deras egna mål. I mitt vardagliga arbete är det mest belönande när en klient upplever sig hörd och vi har hittat precis det stödnätverk som klienten behöver.

Den största utmaningen i mitt arbete är att klienter ofta behöver många olika tjänster, och samma människa kan på en och samma gång vara i många olika slags svåra lägen. Då kan det vara en utmaning att utse en enda part som entydigt har ansvaret att driva klientens intresse.

Tjänsterna är inte alltid tillräckliga för klienterna om deras funktionsförmåga av någon anledning är avsevärt försvagad. En del klienter kan kanske inte ta del av de nuvarande tjänsterna, antingen på grund av långa avstånd eller sin egen funktionsförmåga. För att komma över dessa hinder behöver klienten ofta hjälp av oss professionella och flexibelt samarbete.

Viktigast att stöda mångprofessionellt arbete i utvecklingen av tjänsterna

När den är som bäst består klientens tjänstehelhet av flera aktörer med kompetens som kompletterar varandra. Genom att arbeta tillsammans kan vi producera kvalitativa tjänstehelheter för klienten, ge hjälp i rätt tid och erbjuda trygga övergångsfaser vid övergången från en tjänst till en annan.

Tjänster nära klienten kräver att vi professionella arbetar tillsammans. Dessutom behövs stora och modiga ingrepp i tjänstestrukturerna för att flexibelt mångprofessionellt arbete i gränszonerna överhuvudtaget ska vara möjligt och få genomslag i klienternas liv. Utöver att utveckla tjänsterna i vardagen är det viktigt att utveckla och stöda mångprofessionellt arbete och nätverksarbete.

När det är som bäst har mångprofessionellt arbete inga tydliga gränser för de professionellas arbete, och föder nya samarbetsnätverk och ny professionell kompetens. Att arbeta tillsammans gör det också möjligt att på ett kvalitativt sätt möta klienternas individuella behov. När vi arbetar tillsammans kan vi skapa tjänstehelheter utifrån klienternas behov, vilket ofta i vardagen kallas för mirakel större än livet!

Tack för det, för att vi arbetar tillsammans!

Tanja Asiala
tanja.asiala(at)te-toimisto.fi

Skribenten till blogginlägget, Tanja Asiala, jobbar som sakkunnig i sysselsättningsförsöket inom Karlebyregionen. Tanja är socionom (högre YH) och intresserad av övergripande rehabiliterande stöd och planering av smidiga tjänster samt neuropsykiatrisk coach, som tror på förändring genom att arbeta tillsammans.