Hyppää sisältöön

Yksilöllistä palvelua lähellä asiakasta

Palaan tässä kirjoituksessa takaisin palautteeseen, jota sain muutamia viikkoja sitten. Asiakas oli tullut aiemmin tutuksi ja hänen työllistymistään iloittiin yhdessä. Asiakkaani kertoi olevansa iloinen, kun häntä ei kohdeltu pelkkänä numerona tai kirjauksena järjestelmässä. Hänen maailmassaan kohtaaminen oli jättänyt pysyvän jäljen.

Miten lopulta yksinkertaisista asioista onkaan kyse, kun mietitään elämän isoja, merkityksellisiä asioita. Kokemuksesta tulla kohdatuksi ja kuulluksi. Kuka meistä ei haluaisi tulla kohdatuksi yksilönä, jolla on oma historiansa, onnistumisensa ja taakkansa matkassaan.

TE24 -uudistukseen liittyy läheisesti paikallisen ja yhdenvertaisen palvelun tarjoaminen asiakkaille asuinkunnasta riippumatta. Nykyisen työllisyyden kuntakokeilun henkilöstö toimii henkilöasiakkaiden asiantuntijatyössä. Jokaisella asiantuntijalla on oma asiakasryhmänsä, josta hän vastaa. Päivä kerrallaan, asiakas kerrallaan työllistymisen esteitä puretaan, yksilöllisiä ratkaisuja löydetään ja parempia tulevaisuuksia mahdollistetaan.

Työllisyyspalvelut osaksi kunnan palveluja vahvistamaan alueen elinvoimaa

Uutta organisaatiota valmisteltaessa pyritään siihen, että kuntakokeilun alkuperäinen tavoite asiakaslähtöisemmistä työllisyyspalveluista toteutuisi. Kasvokkain tapahtuva lähipalvelu työnhakijoille ja voimassa oleva työnhaun asiakaspalvelumalli korostavat yksilöllistä työnhaun tukea.

Kuntien näkökulmasta uudistuksen tavoite on myös lisätä mahdollisuuksia yhteensovittaa työllisyyspalveluita osaksi elinvoiman vahvistamista. TE24 -uudistuksen rinnalla valmistellaan myös KOTO24 -uudistusta, joka pääpiirteissään siirtää kotoutumisen edistämisen kokonaisvastuuta ja palveluiden yhteensovittamisen tehtävää kuntien vastuulle.

Viimeiset kaksi ja puoli vuotta olen saanut olla valmistelemassa TE24 -uudistusta paikallisella tasolla. Uusi tehtävä herättää luonnollisesti keskustelua ja erilaisia näkemyksiä siitä, mikä toteutustapa olisi paras mahdollinen. Itse olen iloinen siitä, että kunnissa työllisyydenhoidon tehtävä ja työnhakijoiden palvelut nähdään tärkeinä.

Olen saanut kohdata uusia ihmisiä, kuulla monenlaisia tarinoita. Yksi yhteinen tekijä kaikilla tarinoilla on: yhteydessä toiseen ihmiseen ihmisen oma tarina tulee eläväksi. Rakentamalla palvelua, joka mahdollistaa yhteyttä ja yhteisöllisyyttä, myös yksilön hyvinvointi kasvaa.

Laura Korhonen
laura.korhonen@kaustisenseutukunta.fi

Blogin kirjoittaja Laura Korhonen vastaa Kaustisen seutukunnan työllisyyspalveluista osana Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilua. Kaustisen seutukunta tuottaa työllisyyspalveluita seutukunnan viidessä kunnassa.

Laura on koulutukseltaan sosionomi ja ratkaisukeskeinen valmentaja. Hänellä on erikoisammattitutkinto johtamisesta ja parhaillaan hän suorittaa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa johtamisesta. Laura on kiinnostunut hyvinvoinnin edistämisestä sekä erityisesti nuorten pahoinvoinnin ennaltaehkäisemisestä. Hän uskoo, että jokainen pystyy omalta paikaltaan, omilla kyvyillään edistämään myös yhteistä hyvää.