Olet tässä

Hallintosääntö

Hallintosääntö on kaupungin hallinnon ja toiminnan sekä toimielinten kokousmenettelyjen keskeinen ohjausväline.

Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn ja valtuuston toimintaan.

Hallintosäännössä määrätään myös laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutumisesta kunnan hallinnossa.

Kuntalain lähtökohtana on, että kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin muita johtosääntöjä ei tarvita.

Hallintosääntöön kootaan aiemmin valtuuston työjärjestyksessä, hallintosäännössä, toimielinten johtosäännöissä, taloussäännössä ja tarkastussäännössä olleet määräykset.

Jatkossa hallintosäännön ohella muita kaupungin toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä ovat kaupunkistrategia, talousarvio ja -suunnitelma.

Sivun alkuun

Päivitetty 5.6.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta