Hyppää sisältöön

Hallinnon säännöt

Hallintosääntö on keskeinen kaupungin hallintoa ja toimintaa sekä toimielinten kokousmenettelyä ohjaava asiakirja. Se määrittää, miten hallinto ja toiminta järjestetään, miten päätöksenteossa menetellään ja kuinka valtuusto toimii.

Omistajapoliittisten linjausten tavoitteena on turvata päätöksenteon systemaattisuus, pitkäjänteisyys ja pääomien käytön tehokkuus. Omistajapolitiikka liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista.

Konserniohjeella yhdenmukaistetaan menettelytapoja ja tehostetaan kuntakonsernin johtamisen edellytyksiä.

Konserniohje

  • yhtenäistää yhteisöjen ohjausta
  • lisää toiminnan läpinäkyvyyttä
  • parantaa kaupungin yhteisöstä saaman tiedon laatua
  • tehostaa tiedonkulkua.