Du är här

Förvaltningsstadga

Förvaltningsstadgan är ett viktigt styrmedel för stadens förvaltning och verksamhet samt för organens sammanträdesförfarande.

Enligt kommunallagen ska förvaltningsstadgan innehålla behövliga bestämmelser som gäller ordnandet av förvaltningen och verksamheten, besluts- och förvaltningsförfarandet och fullmäktiges verksamhet.

Förvaltningsstadgan ska också innehålla bestämmelser som behövs för att de språkliga rättigheterna ska tillgodoses i kommunens förvaltning.

Utgångspunkten i den nya kommunallagen är att alla ärenden som det ska finnas bestämmelser om i en instruktion samlas i förvaltningsstadgan, så att det inte behövs andra instruktioner.

I förvaltningsstadgan tas in bestämmelser som tidigare ingick i fullmäktiges arbetsordning, förvaltningsstadgan, organens instruktioner, ekonomistadgan och revisionsstadgan.

Vid sidan av förvaltningsstadgan kommer viktiga styrmedel för stadens verksamhet i fortsättningen att vara stadsstrategin, budgeten och budgetplanen.

Upp

Uppdaterad 22.12.2017 | Skicka respons | Skriv ut