Hyppää sisältöön
Länsipuiston koulu

Länsipuiston koulu

Länsipuiston koulu sijaitsee Torikadun varrella lähellä keskustaa. Yläkoulun oppilasmäärä on 357 ja opettajia 31.  Koulumme toimii Kokkolan suomalaisen lukion yhteislyseon toimipakan kanssa samassa rakennuksessa, joten yhteensä oppilaita on yli 800 ja kaikkiaan molempien henkilöstö mukaan lukien meitä on noin 900 talossa päivittäin. Liikuntasali ja monet luokat ovat myös iltakäytössä, joten koululla on aktiivista toimintaa aamusta iltaan.

Koulumme toiminta-ajatus:
”Länsipuiston koulussa kasvaa vastuuntuntoisia, rehellisiä ja oikeudenmukaisia -itseensä luottavia nuoria. Heillä on suvaitsevainen, positiivinen ja humoristinen asenne itseään ja lähimmäisiään kohtaan. He osaavat kartuttaa tietojaan ja taitojaan sekä käyttää vastuullisesti myös sosiaalista mediaa. He ymmärtävät terveellisen ravinnon ja liikunnan tarpeen hyvinvoinnilleen sekä puhtaan luonnon ja turvallisen ympäristön merkityksen meille ja tuleville sukupolville.”

Koulussamme on 12 tavallista luokkaa (7A-7D, 8A-8D,9A-9D) sekä kullakin luokka-asteella yksi kaksikielisen opetuksen ryhmä (englanti) ja yksi kielikylpyryhmä (ruotsi). Lisäksi koulussamme on yksi pienryhmä, jonka opetuksesta vastaa erityisluokanopettaja. Yhteensä siis 19 ryhmää ja 356 oppilasta. Koulumme tekee yhteistyötä kantakaupungin muiden yläkoulujen kanssa lähinnä valinnaisainetarjonnassa, josta erityisesti mainittakoon urheiluvalmennus, jossa eri lajeja opiskelevat kaikki kantakaupungin urheiluvalmennuksen valinneet oppilaat yhdessä sekä kahdeksannella että yhdeksännellä luokalla.

 • Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *
  Opettajien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  *Rehtori Riitta Liias-Lepistö Puh. 0447809622
  Apulaisrehtori  Jarmo Rasmus Puh. 0447809928
  *Koulusihteeri  Ann-Mari Rasmus Puh. 0408065159
  Erityisopettaja Pekka Heikkilä Puh. 0408065324
  Oppilaanohjaaja Annakaisa Marjokorpi Puh. 0447809626

  Opettajat:
  Luokka 7A          Ilkka Raunismaa BI,GE
  Luokka 7B          Henna Isokääntä MA,FY,KE
  Luokka 7C          Mikko Metsäranta AI,HI,YH
  Luokka 7D          Antti Anttila MA,FY,KE
  Luokka 7E          Maarit Kaketti MA,FY,KE
  Luokka 7R          Sari Wallin-Hannila KO,TE
  Luokka 8A          Teppo Sirén KS,TN
  Luokka 8B          Josefiina Hukari MA,FY,KE,AT
  Luokka 8C          Janne Ojala BI,GE,TE
  Luokka 8D          Leila Hakala KO,TE
  Luokka 8E          Marjaana Poranen RU,EN
  Luokka 8R          Pia Järvi MU
  Luokka 9A          Sallamari Aalto MA,FY,KE
  Luokka 9B          Essi Lähteenmäki AI
  Luokka 9C          Pauli Hautala AI
  Luokka 9D          Reija Gröhn RU,SA
  Luokka 9E          Jonna Ollikainen UE,HI
  Luokka 9R          Merja Björklind AI,HI,YH
  Luokka 89G       Jarmo Rasmus ERLO

  Mari Bergdahl  LI,TE
  Mikaela Björklind resurssiopettaja
  Reetta Breilin KU
  Risto Haverinen LI,TE
  Kim Huuhka LI
  Päivi Iivonen LI
  Sharon Keaveney, EN
  Kirsi Karjalainen virkavapaalla
  Johanna Kumpulainen EN
  Hanna Pajukangas KS
  Minna Pöyhtäri RU
  Tarja Roslund EN,RU
  Jere Tofferi virkavapaalla
  Eija-Riitta Vähämaa TS,KU
  Eveliina Kiviaho, koulunkäynninohjaaja
  Reemi Myllymäki, koulunkäynninohjaaja
  *Ulla Kukkola nuorisotoimen projektiohjaaja

  Muu henkilökunta:
  Koulukuraattori Mari Parkas Puh. 0408068213
  Terveydenhoitaja Niina Heinonen Puh. 0447307690 (@soite.fi)
  *Vahtimestari Toni Haapasalo Puh. 0447809623
  *Iltavahtimestari Kati Kyrölä Puh. 044-7809624
  *Keittiö Marika Träsk Puh. 0408065249

 • YHTEISTOIMINTA-ALUEEN JOHTOKUNTA 2020-2021
  Länsipuisto – Hollihaka – Isokylä

  Aho Janne, puheenjohtaja
  Sillanpää Timo, jäsen
  Vesa Mirva, jäsen
  Isohanni Jari, jäsen
  Kallio Jaana, jäsen
  Reitti Päivi, jäsen
  Meriläinen Juho, jäsen
  Autio Tiina, jäsen
  Metsäranta Mikko, opettajajäsen
  Rasmus Ann-Mari, henkilökuntajäsen
  2 oppilasjäsentä
  Mäkelä Karita, apulaisrehtori, Mariankadun koulu
  Hautala Timo, rehtori, Isokylän koulu
  Kuosmanen Pertti, rehtori, Hollihaan koulu
  Liias-Lepistö Riitta, rehtori, Länsipuiston koulu

 • Yhteiskoulusta peruskouluun
  Länsipuiston koulu on perustettu vuonna 1898 nimellä Kokkolan Suomalainen Yhteiskoulu. Se oli Keski-Pohjanmaan maakunnan ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu ja toimi aluksi kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Koulu annettiin valtion omistukseen vuonna 1918 ja nimi muuttui Kokkolan Yhteislyseoksi. Peruskoulujärjestelmään siirtymisen myötä 1974 Kokkolan Yhteislyseo siirtyi Kokkolan kaupungin hallintaan ja jaettiin Länsipuiston yläasteeksi ja Länsipuiston lukioksi (vuodesta 1979 Kokkolan yhteislyseon lukio). Länsipuiston yläaste muodostettiin yhteislyseon keskikoulusta ja Kokkolan kansalaiskoulusta. Myöhemmin Mariankadun koulu (sairaalakoulu) on siirtynyt hallinnollisesti osaksi Länsipuiston koulua. Lukion toiminta itsenäisenä kouluna päättyi vuonna 2016, jolloin siitä tuli osa Kokkolan suomalaista lukiota.

  Kokkolan yhteislyseon perilliset
  Vaikka peruskoulun yläluokat ja lukio ovat tätä nykyä hallinnollisesti erillään, toimivat Länsipuiston koulu ja Kokkolan yhteislyseon lukio edelleen yhteisissä tiloissa ja henkilökunta on osin yhteistä. Koulut järjestävät myös yhteisiä tilaisuuksia ja teemapäiviä. Yhteislyseon perinteitä vaalii myös entisten oppilaiden ja henkilöstön muodostama Kokkolan yhteislyseon kilta.

  Toimitilat
  Koulu toimi aluksi vuokratiloissa Kokkolan metodistikirkossa, kunnes oma koulutalo valmistui Rautatiekadun varrelle 1899 (laajennettuna 1907). Koulu kärsi vuosikymmeniä jatkuvasta tilanahtaudesta, joten 1954 valmistui uusi arkkitehti Elsa Arokallion suunnittelema koulurakennus Länsipuiston pohjoispäähän. Vanha koulurakennus (ns. puulyseo) jäi Kokkolan kansalaiskoulun käyttöön ja palautui peruskoulun myötä takaisin Länsipuiston koulun tiloiksi. Siitä luovuttiin päärakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuttua 1993. Tuolloin saatiin käyttöön mm. ajanmukaiset kotitalous- ja taitoaineiden opetustilat, auditorio sekä liikuntasali.

 • Poissaolot
  Mikäli oppilas joutuu esim. sairauden tai jonkin muun pätevän syyn vuoksi olemaan poissa koulusta, tulee huoltajan ilmoittaa siitä mahdollisimman pian kouluun/luokanohjaajalle Wilman kautta tai puhelimitse.  Jos poissaolo jatkuu kolme päivää eikä koululla ole tietoa poissaolon syystä, luokanohjaaja ottaa kotiin yhteyden tiedustellakseen poissaolon syytä huoltajalta. Jos poissaoloja kertyy yhteensä 50 tuntia, luokanohjaaja konsultoi oppilashuoltohenkilöstöä ja varaa perheelle tapaamisajan.

  Luokanohjaaja antaa hyväksyttävästä syystä luvan poissaoloon enintään kolmeksi koulupäiväksi, rehtori sitä pidemmäksi aikaa.

  Huoltaja täyttää loma-anomuksen. Huoltajien Wilma-näkymässä on linkki “Hakemuksiin ja päätöksiin” sivun yläreunassa tai valikkopainikkeen takana. Sivulla näkyvät kaikki oppilasta koskevat hakemukset ja päätökset. Lomaa voi anoa klikkaamalla sivun oikeassa yläreunan tyhjää paperia. Siinä valitaan hakeeko “Loma-anomus, lyhyt 1-3 pv loma vai Loma-anomus, pitkä 4 pv tai enemmän lomaa”.

  Länsipuiston koulun järjestyssäännöt
  Peruskoulun järjestyssääntöjen tarkoituksena on taata turvallisuus, viihtyisyys ja työrauha koulussa. Perusopetuslain 29 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa sovellettavat järjestysmääräykset, joilla edistetään koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

  Järjestyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä voidaan antaa kouluyhteisön turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asianmukaisesta käyttäytymisestä sekä tarkempia määräyksiä esineistä tai aineista sekä niiden käytöstä ja säilytyksestä. Lisäksi voidaan antaa määräyksiä koulun omaisuuden käsittelystä, koulun tilojen siisteydestä huolehtimisesta sekä oleskelusta ja liikkumisesta koulurakennuksissa ja koulun alueella.

  Kokkolan sivistystoimen toimintasäännön (2013/6.5) mukaisesti peruskoulun johtokunta hyväksyy järjestyssäännöt. Oppilaiden osallisuuden toteutumisen vuoksi koulun oppilaskunta käsittelee järjestyssäännöt ja tekee niihin omat ehdotuksensa ennen johtokunnan päätöstä.

  Perusopetuslain 35 §:n mukaan oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti. Oppilaan velvollisuuksista, kasvatuskeskustelusta ja kurinpidollisista toimista säädetään perusopetuslaissa (35 § – 36 §). Oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (29 §).

  Tämän lisäksi oppilaan tulee koulussamme noudattaa seuraavia ohjeita:

  Käyttäydy hyvin kaikissa koulun tilaisuuksissa ja koulupäivän tilanteissa.

  Opetustiloissa ja koulun tilaisuuksissa ei olla päällysvaatteissa.

  Huolehdi työskentelyvälineistä, varusteista ja tavaroista. Älä ota luvatta toisen omaa.

  Kännykän käyttö on sallittua oppitunneilla ja koulun tilaisuuksissa vain opettajan luvalla.

  Jätä kotiin koulutyöhön kuulumattomat tavarat kuten tulentekovälineet ja muut vaaralliset esineet.

  Käytävien ikkunalaudoilla istuminen on kielletty. Kulkuväylät on pidettävä vapaana.

  Älä poistu koulun alueelta ilman lupaa.

  Ruokalassa ei saa olla päällysvaatteissa. Älä vie reppuja ruokalaan. Jonota rauhassa vuoroasi ja palauta astiat asianmukaisesti.

  Koulupäivän aikana säilytä polkupyörääsi pyörätelineessä.

  Pyydä aina lupa poissaoloon. Luvan myöntää opettaja tai rehtori.

  Poissaolon aikana ota selvää läksyistä ja huolehdi poissaolon aikaiset läksyt ajan tasalle.

  Jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan.

  Ilmoita välittömästi koulun henkilökunnalle sattuneesta vahingosta tai tapaturmasta.

  Tupakan (myös sähkötupakka ja nuuska), alkoholin ja huumeiden hallussapito ja käyttö on kielletty koulun tiloissa, koulualueella ja sen välittömässä läheisyydessä sekä opintomatkoilla.

 • Kielikylpyopetus Kokkolassa on opetussuunnitelmallisesti yhtenäinen kokonaisuus ja osa
  kaupungin kansainvälisyysstrategiaa. Kielikylpyopetus on vapaaehtoinen opetusmuoto,
  johon hakeudutaan Kokkolassa esiopetuksen aikana. Esiopetukseen hakeutumisen
  yhteydessä ei järjestetä pääsykoetta.

  Kielikylpyopetus rajaa oppilaan mahdollisuuksia pyrkiä muihin peruskoulun aikana
  tapahtuviin valinnaisopintoihin.

  Tuntijako
  7.-9.-kielikylpluokkien osalta tuntijaossa osoitetaan kielikylpykielen opetuksen tuntimäärät kyseisillä luokka-asteilla.
  Ruotsinkielisillä kielikylpy oppilailla valinnaisuutta on kavennettu 7.-9.-luokilla. Tällä toimenpiteellä taataan myös kielikylpyoppilaille riittävä A2-kielin tuntimäärä.
  Muissa oppiaineissa ks. Keski- ja Itäreitin opetussuunnitelmat.

 • Koulumme on osallisena Erasmus+ -projekti (Sustainability 2019-2021).
  Koordinaattorina toimii opettaja Tarja Roslund.

  Kohdan päivitys kesken…

Länsipuiston koulu kartalla

Ohita upotettu kartta