Hyppää sisältöön
Länsipuiston koulu

Länsipuiston koulu

Länsipuiston koulu on lakkautettu 31.7.2021.

Kielikylpyluokkien oppilaat E-ja R-luokat siirtyivät Kiviniityn kouluun.

7-9-luokien oppilaat siirtyivät Isokylän kouluun. Oppilaat opiskelevat poikkeuksellisesti vuoden loppuun vanhan Länsipuiston koulun tiloissa Torikadulla, koska Isokylän koulun uuden laajennuksen rakentaminen on vielä kesken. Sen pitäisi valmistua tämän vuoden loppuun mennessä.

 

 • Yhteiskoulusta peruskouluun
  Länsipuiston koulu on perustettu vuonna 1898 nimellä Kokkolan Suomalainen Yhteiskoulu. Se oli Keski-Pohjanmaan maakunnan ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu ja toimi aluksi kannatusyhdistyksen ylläpitämänä. Koulu annettiin valtion omistukseen vuonna 1918 ja nimi muuttui Kokkolan Yhteislyseoksi. Peruskoulujärjestelmään siirtymisen myötä 1974 Kokkolan Yhteislyseo siirtyi Kokkolan kaupungin hallintaan ja jaettiin Länsipuiston yläasteeksi ja Länsipuiston lukioksi (vuodesta 1979 Kokkolan yhteislyseon lukio). Länsipuiston yläaste muodostettiin yhteislyseon keskikoulusta ja Kokkolan kansalaiskoulusta. Myöhemmin Mariankadun koulu (sairaalakoulu) on siirtynyt hallinnollisesti osaksi Länsipuiston koulua. Lukion toiminta itsenäisenä kouluna päättyi vuonna 2016, jolloin siitä tuli osa Kokkolan suomalaista lukiota.

  Kokkolan yhteislyseon perilliset
  Vaikka peruskoulun yläluokat ja lukio ovat tätä nykyä hallinnollisesti erillään, toimivat Länsipuiston koulu ja Kokkolan yhteislyseon lukio edelleen yhteisissä tiloissa ja henkilökunta on osin yhteistä. Koulut järjestävät myös yhteisiä tilaisuuksia ja teemapäiviä. Yhteislyseon perinteitä vaalii myös entisten oppilaiden ja henkilöstön muodostama Kokkolan yhteislyseon kilta.

  Toimitilat
  Koulu toimi aluksi vuokratiloissa Kokkolan metodistikirkossa, kunnes oma koulutalo valmistui Rautatiekadun varrelle 1899 (laajennettuna 1907). Koulu kärsi vuosikymmeniä jatkuvasta tilanahtaudesta, joten 1954 valmistui uusi arkkitehti Elsa Arokallion suunnittelema koulurakennus Länsipuiston pohjoispäähän. Vanha koulurakennus (ns. puulyseo) jäi Kokkolan kansalaiskoulun käyttöön ja palautui peruskoulun myötä takaisin Länsipuiston koulun tiloiksi. Siitä luovuttiin päärakennuksen peruskorjauksen ja laajennuksen valmistuttua 1993. Tuolloin saatiin käyttöön mm. ajanmukaiset kotitalous- ja taitoaineiden opetustilat, auditorio sekä liikuntasali.