Du är här

Karleby historia på en tidslinje

2009 Kelviå, Lochteå och Ullava sammanslås med Karleby.

1977 Gamlakarleby och Karleby går samman. Namnet blir Karleby.

1969 Öja sammanslås med Karleby.

1939–1945 andra världskriget plågar befolkningen även i Karlebyregionen. Efter kriget utvecklas företagsverksamheten på storindustriområdet i Yxpila.

1932 Öja egen kommun, tidigare en del av Kronoby.

1918 inbördeskrig.

1909 Ullava kommun grundas.

1905 nuvarande kyrka byggs i Kelviå.

1800–1900-talens sekelskift Förtrycksperiod. Emigrationen förstärks, religiöst och politiskt uppvaknande.

1885 järnvägen kommer till Gamlakarleby.

1889 Tankar fyr färdigställs.

1854 i slaget i Halkokari besegrar karlebyborna engelsmännen.

1808-1809 Finska kriget. Sverige förlorar Finland till Ryssland.

1700–1800-talens sekelskift Karleby en av de största tjärproducenterna i Sverige-Finland. Rika skeppsredare och handelsmän i staden.

1783 Ullava kyrka byggs.

1768 nuvarande kyrka byggs i Lochteå.

1770-1803 Anders Chydenius kyrkoherde i Karleby socken.

1765 Gamlakarleby får stapelrättigheter, handeln blomstrar.

1664 eldsvåda ödelägger stora delar av staden.

1639 Kelviå socken.

1620 Gamlakarleby grundas.

1608 Ullava med i torparförteckningen för första gången.

1600-talet Lochteå är en betydande järntillverkare.

1597 klubbekrigets slag vid Tararant invid Kyrkbacken.

1578 Lochteå socken.

1544 första anteckningarna om byarna Kelviå och Ruotsalo.

1400–1500-talens sekelskift Karleby kyrka byggs.

1375 första skriftliga anteckningen om en karlebybo.

4000-2500 f.Kr. den kamkeramiska kulturen i Kelviå och Lochteå. Under brons- och järnåldern fortsätter och växer bebyggelsen. Gravrösen byggs.

cirka 6500 f.Kr. de första invånarna i Ullava. Resten av nuvarande Karleby var ännu under havsytan.

Upp

Uppdaterad 27.2.2018 | Skicka respons | Skriv ut