Fortsätt till innehållet

Den 7 september 1620 undertecknar Sveriges konung Gustaf II Adolf ett dokument genom vilket jordbruks- och fiskebyn Ristrand blir en stad med namnet Gamlakarleby. Senare får staden det finska namnet Kokkola.

Karleby historia på en tidslinje

 • 2020 Karleby stad fyller 400 år.
 • 2009 Kelviå, Lochteå och Ullava slås samman med Karleby.
 • 1977 Gamlakarleby och Karleby går samman. Stadens svenskspråkiga namn ändras från Gamlakarleby till Karleby.
 • 1975 firas Karlebys 600-årsfest
 • 1969 Öja sammanslås med Karleby.
 • 1939–1945 Andra världskriget plågar befolkningen även i Gamlakarlebyregionen. Efter kriget utvecklas företagsverksamheten på storindustriområdet i Yxpila.
 • 1932 Öja blir egen kommun, tidigare en del av Kronoby.
 • 1931 Hakalax kommundel slås samman med Gamlakarleby.
 • 1918 Inbördeskrig.
 • 1909 Ullava kommun grundas.
 • 1905 Kelviå kyrka byggs.
 • 1800–1900-talens sekelskifte. Förtrycksperiod. Emigrationen ökar, religiöst och politiskt uppvaknande.
 • 1889 Tankar fyr färdigställs.
 • 1885 Järnvägen kommer till Gamlakarleby.
 • 1854 Vid slaget i Halkokari besegrar invånarna i Gamlakarleby engelsmännen.
 • 1808–1809 Finska kriget. Sverige förlorar Finland till Ryssland.
 • 1700–1800-talens sekelskifte. Gamlakarleby var en av de största tjärproducenterna i Sverige-Finland. Rika skeppsredare och handelsmän i staden.
 • 1783 Ullava kyrka byggs.
 • 1770–1803 Anders Chydenius kyrkoherde i Karleby socken.
 • 1768 Lochteå kyrka byggs.
 • 1765 Gamlakarleby får stapelrättigheter, handeln blomstrar.
 • 1664 Eldsvåda ödelägger stora delar av staden.
 • 1639 Kelviå blir socken.
 • 1620 Sveriges konung Gustaf II Adolf grundar staden Gamlakarleby. Senare blir stadens finska namn Kokkola.
 • 1608 Ullava nämns i torparförteckningen för första gången.
 • 1600-talets Lochteå är en betydande järntillverkare.
 • 1597 Klubbekrigets slag vid Tararant invid Kyrkbacken.
 • 1578 Lochteå blir socken.
 • 1544 Första anteckningarna om byarna Kelviå och Ruotsalo.
 • 1400–1500-talens sekelskifte. Karleby sockenkyrka byggs.
 • 1489 Karleby socken åtskiljs från Pedersöre kommun till egen kyrksocken. Fram till 1927 heter kommunen Gamlakarleby landskommun.
 • 1375 Första skriftliga anteckningen om en Gamlakarlebybo. Karleby socken nämns enligt sägnen i ett brev till Påven.
 • 4000–2500 f.Kr. Kamkeramisk kultur i Kelviå och Lochteå. Under brons- och järnåldern fortsätter och växer bebyggelsen. Gravrösen byggs.
 • Cirka 6500 f.Kr. De första invånarna i Ullava. Resten av Gamlakarleby ligger ännu under havsytan.
 • I de äldsta dokumenten skrivs ortens namn Karlabi, vilket gett upphov till dagens svenska namn Karleby. Det finskspråkiga namnet Kokkola kan möjligen härledas ur namnet Kokkolahti. Viken som stack in från havet ända till Kyrkbacken kallades nämligen Kokkolahti. Enligt historien satt det örnar (fi. kokko eller kotka) på vikens stora stenar.

  Läs mer om Karlebys historia

   

  • Järnvägstekniker J.E. Jaatinen 1.9.1930-31.12.1948
  • Vice domare Olavi Korhonen 1.1.1949-18.8.1950
  • Vice domare Lauri Järventaka 1.2.1951-31.8.1953
  • Biträdande stadsdirektör, bankdirektör E. Witting 1.9.1953-31.12.1953
  • Licentiate i lag, sjökapten Carl Gentz 1.1.1954-31.12.1971
  • Skogsmästare Esko Lankila 1.1.1972-31.8.1991
  • Förvaltningsmagister Antti Isotalus 1.9.1991-30.4.2017
  • Ekonomie magister Stina Mattila 1.9.2016-