Du är här

Stadshuset

Stadshuset i Karleby ligger på Salutorgets norra sida vid Stadssundet. Byggnadsarbetena med stadshuset inleddes i september 1978 och byggnaden stod färdig i maj 1980. Utgångspunkten var att samla alla stadens ämbetsverk och kanslier från 18 olika verksamhetsställen under samma tak.

Arkitektbyrå Castrén – Jauhiainen – Nuuttila svarade för byggnadens huvudplanering. Stadshuset har i mycket lång utsträckning byggts genom att utnyttja elementteknik. Byggnadens fasader består av strukturerade betongelement som tillverkats av vitcement.

När stadshuset färdigställdes var dess bruttoyta 10 800 m². Av denna yta utgjorde ca 3 700 m² kontorslokaler. Den totala volymen uppgick till 45 800 m³.

Karlebysalen och Gamlakarlebyaulan samt konferensrum Öja, Arctic, Atlantic och Baltic i anknytning till den byggdes år 2002. Samtidigt byggdes restaurangen ut.

Numera är stadshusets bruttoyta 11 800 m² och volym 48 000 m³. 

Stadshusrenoveringen

Renoveringen, som framskrider i faser i stadshuset, startade med isolering av den yttre manteln samt med fönster- och fasadreparationer år 2014. Del D vid Ämbetsgränd färdigställdes i februari 2017. Renoveringen av del D fungerade som pilot för renoveringens andra faser.

Arkivets lokaler på första våningen i del B mot ämbetshuset färdigställdes i början av 2018 och hela delen i april 2018. I och med att del B blev färdig kunde kundtjänstens utrymmen på första våningen i del D ges den slutliga formen. Bakom kundtjänsten finns stadsstyrelsens konferensrum, postningen och registraturen.

Renoveringen var färdig i februari 2020

Renoveringen av del A färdigställdes i maj 2019, och aulautrymmena i del C var färdiga i början av 2020.

I och med renoveringen finns stadshusets kundtjänst, utställningslokaler och konferensrum som även är avsedda för utomstående på första våningen. På andra och tredje våningen finns personalens arbetslokaler som ändrats till flexkontor.

Stadshuset kommer att inrymma bestående arbetslokaler för över 250 av stadens anställda och dessutom för flera visstidsanställda eller anställda som besöker stadshuset tidvis.

Renoveringens arkitekt- och huvudplanering samt elplanering har skötts i stadens regi.

Upp

Uppdaterad 20.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut