Fortsätt till innehållet
Man betalar nätfakturan

Fakturering och betalning

Karleby stad använder ett elektroniskt system för fakturacirkulation och ber därför att få fakturorna som nätfakturor. Som operatör för nätfaktureringen anlitar staden CGI vars förmedlarkod är 003703575029.

Stadens nätfakturaadress, dvs. EDI-kod är 00370179377801.

Affärsverkets EDI-kod:

Karleby Vatten 00370179377811

Karleby stads FO-nummer är 0179377-8.

OBS! Beställarkoden måste anges på fakturan.

Karleby stad dirigerar fakturorna på basis av beställarkoden. Den fyrsiffriga beställarkoden förmedlas i en Finvoice-fil:

Av taggarna nedan avläser vårt ekonomistyrsystem UNIT4 uppgifterna bakom beställarkoden. De prioriteras enligt ordningen nedan:

InvoiceDetails/<OrderIdentifier>

InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>

InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>

DeliveryPartyDetails/<DeliveryOrganisationName>

OBS! Karleby Hamn, Karleby Energi och Karleby Työplus hör inte längre till stadens affärsverk.

Omvänd momsskyldighet för byggtjänster fr.o.m. 1.4.2011

Karleby stad har status som köpare, vilket innebär att på Karleby stads enheters köp av byggtjänster tillämpas omvänd momsskyldighet och således ska staden faktureras utan moms vid köp av byggtjänster.