Hyppää sisältöön

Muuttajakysely

Voit vastata kyselyyn nimettömänä. Vastausaikaa on 13.6. saakka. Kiitos vastaamisesta!  Arvomme kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken erilaisia Kokkola-aiheisia tuotepaketteja. Tämä kirje on lähetetty vuonna 2020 Kokkolaan muuttaneille täysi-ikäisille henkilöille. Osoitetiedot on saatu Digi- ja väestötietovirastosta.

Du kan besvara enkäten anonymt. Besvara enkäten senast 13.6. Tack för ditt svar!  Vi lottar ut olika produktpaket med Karlebymotiv bland alla som lämnar sina kontaktuppgifter. Det här brevet har skickats till alla myndiga personer som har flyttat till Karleby år 2020. Adressuppgifterna har erhållits från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

You can answer anonymously. The survey closes on June 13. Thank you for taking the time to answer!  We will draw various Kokkola-themed product prizes among everyone who has submitted their contact information. This letter has been sent to everyone, over the age of 18, who has moved from Kokkola in 2020. We have received your address from the Population Register Center.