Du är här

Ungdomar

Du kan kontakta Karleby Ungdomstjänster i ärenden som berör ungdomars liv. Ungdomstjänster svarar för tjänster som ordnas för ungdomar. Ungdomstjänsters verksamhetsområde omfattar hela Karleby – såväl centrum som Kelviå, Lochteå och Ullava.

Ungdomstjänster bl.a. upprätthåller ungdomslokaler, ordnar evenemang och verksamhet för ungdomar,  hyr ut utrymmen för ungdomars och organisationers bruk och stöder ungdomarnas egen hobbyverksamhet.

Ungdomsfullmäktige

Ungdomsfullmäktiges uppgift är att främja och följa med verksamheten inom olika förvaltningar ur ungdomars synvinkel. Uppgiftet är också att främja samarbetet mellan Karleby stad, ungdomar och ungdomsorganisationer.

Ungdomsfullmäktige samarbetar med elevkårernas styrelser i grundskolor och andra stadiets läroinrättningar och ordnar i samarbete med centralförvaltningen varje år ett möte mellan ungdomar och beslutsfattare.

På denna sida har vi samlat länkar till innehållet på våra webbsidor som är riktade till ungdomar. Mera information om tjänster som stadens sektorer och enheter erbjuder finns under huvudmenyn Tjänster.Upp

Uppdaterad 22.2.2017 | Skicka respons | Skriv ut