Fortsätt till innehållet
Nuori henkilö kävelee kadulla.

Unga och Beslutsfattare – diskussionstillfälle om tolerans och möjligheter att röra sig

Karleby ungdomsfullmäktige har sedan 2012 årligen bjudit in beslutsfattare till diskussion om teman som är viktiga för unga. Också i år bjuder ungdomsfullmäktige in medlemmar i elevrådens styrelser, förtroendevalda, tjänsteinnehavare och experter till gemensam diskussion kring temat ”Karleby, för alla”.

Karleby ungdomsfullmäktige ordnar diskussionstillfället Unga och Beslutsfattare 31.11.2023 kl. 12.00-14.30 vid stadshuset. Diskussionen under temat ”Karleby, för alla” indelas i helheterna Tolerans och diskussionskultur samt Möjligheter att röra sig i stadsmiljön.

Ungdomsfullmäktige hoppas att diskussionen förs främst från barns och ungas synvinkel, men ändå så att alla Karlebybor beaktas.

Kring ämnet Möjligheter att röra sig i stadsmiljön diskuteras bl.a. tillräckliga förbindelser mellan skolor och hobbyer, skicket hos körfält och leder för gång- och cykeltrafik samt hur den lokala kollektivtrafiken fungerar.

Inom ämnet Tolerans och diskussionskultur önskar vi diskussion om bland annat vad tolerans är och varför tolerans är så viktigt.