Hyppää sisältöön

Opiskelu lukiossa

Luokattomassa lukiossa opiskelijan yksilöllisyys korostuu. Lisääntynyt vapaus tuo mukanaan kasvavaa vastuuta. Koulu ohjaa ja auttaa tekemään suunnitelmia ja valintoja, mutta jokainen kantaa viime vaiheessa itse vastuun ratkaisuistaan. Yleisiä opiskeluun liittyviä ohjeita käydään läpi muun muassa yhteisissä ryhmänohjaustuokioissa. Aineenopiskeluun liittyvää ohjausta annetaan aineenopetuksen yhteydessä. Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opettaja kirjaa poissaolon. Kurssin suorittamisesta itsenäisesti opiskellen sovitaan kurssin opettajan kanssa.

Opinto-aika

Lukio-opinnot voidaan suorittaa 2 – 4 vuodessa. Tavallisimmin lukio-opinnot suoritetaan kolmessa vuodessa.

Opinto-ohjelma

Opiskelija voi tarkistaa opintosuunnitelmaansa ja kurssivalintojaan lukuvuoden aikana. Wilman kautta opiskelija voi seurata omaa opintomenestystään. Wilman avulla opiskelija voi nähdä myös oman viikoittaisen ja jaksottaisen työjärjestyksensä. Alaikäisten lukiolaisten vanhemmille/huoltajille toimitetaan Wilman vanhempain/huoltajien tunnukset.

Oppimäärä

Lukion koko oppimäärä on vähintään 75 kurssia. Lukion oppimäärään tulee sisältyä myös vähintään 10 valtakunnallista syventävää kurssia. Kurssien sisällöt on kuvattu opetussuunnitelmassa ja opinto-oppaan kurssikuvausosassa. Opetussuunnitelma ja kurssikuvaukset löytyvät lukion verkkosivuilta. Syksyn 2016 jälkeen lukio-opintonsa aloittaneet opiskelijat opiskelevat uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana voi alustavasti suunnitella ylioppilastutkinnon kirjoitusohjelmaa. Toisena opintovuotena tarkennetaan suunnitelmia ylioppilaskirjoituksiin osallistumisesta ja oppimäärän suorittamisesta.

Lukiossa järjestetään erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla konsertit, näytelmät, kevät- ja syyslukukauden päättöjuhlat sekä muut tapahtumat ja retket. Nämä ovat osa lukion toimintaa ja opiskelijalla on velvollisuus osallistua niihin.