Du är här

Etappgeneralplan för vindkraftsområdet i Karleby storindustriområde

PLANOMRÅDE
Planområdet omfattar havs- och markområden intill och inom Karleby storindustriområde som ligger nordväst om Karleby centrum. 

TIDSPLAN FÖR ARBETET
Stadsfullmäktige har godkänt etappgeneralplanen för vindkraftsområdet på Karleby storindustriområde 30.1.2012 §6.
Upp

Uppdaterad 7.1.2020 | Skriv ut