Du är här

Adresser

Adressen specificeras genom att lägga till adressnummer till gatu- eller vägnamnet, som kommunen ger.

Adresser ges huvudsakligen till fastigheter på byggplatser och till byggnader. Kommunen kan vid behov också ge adresser till andra platser, t.ex. småbåtshamnar, bryggor eller andra specifika platser.

Adressystemets framställande, samordning och förverkligande hör till kommunens uppgifter. Kommunen bestämmer vilket adressystem som används.

Kommunen svarar inte för kostnader orsakade av förändringar i adressystemet eller en enskild adress åt företag eller invånare.

Källa: Kunnan osoitejärjestelmä, Ohjeet ja suositus Kuntaliitto, Kommunförbundet ISBN 952-213-128-8

Upp

Uppdaterad 4.6.2018 | Skicka respons | Skriv ut