Hyppää sisältöön
Sinisen talon julkisivu Vanhakaupunki Neristanissa. Talon seinässä on osoitenimi- ja numerokyltti. Vasemmalla näkyy keltaisen talon julkisivua.
CycloMedia

Asemakaava-alueen osoitteet

Asemakaava-alueella käytetään tonttijakoon liittyvää juoksevan osoitenumeron osoitejärjestelmää.  Jokaiselle tontille tai rakennuspaikalle annetaan juokseva osoitenumero kadun varrella.

Kokkolassa osoitenumerona käytetään paritonta numeroa kadun tai tien vasemmalla puolella ja parillista numeroa kadun tai tien oikealla puolella tien alkupisteestä katsoen. Lohtajalla ja Kälviällä osoitenumerointi on laadittu päinvastoin, eli kadun tai tien oikealla puolella on parittomat ja vasemmalla puolella parilliset numerot.

Asemakaava-alueella osoitenumerointi voi muuttua silloin, kun asemakaavaa muutetaan. Tonttijaon laatimisen yhteydessä tontti voidaan esimerkiksi jakaa useampaan osaan, jolloin koko kadun osoitenumerointia ei ole tarkoituksenmukaista muuttaa. Osoitenumero joudutaan tällöin jakamaan muodostuville kiinteistöille siten, että osoitenumero saa lisäkseen pienet kirjainosat, esimerkiksi 2a ja 2b.

Osoitenumeromuutoksista kunta tiedottaa kiinteistön asukkaita jo tonttijaon laatimisen yhteydessä.

Tietoa osoitteiden päivittymisestä eri toimijoiden karttapalveluihin (esim. Google Maps) ja navigaattoreihin

Osoitteen merkitseminen asemakaava-alueella

Rakennuksen ja porrashuoneen tunnusta ilmaiseva numero tai kirjain on asetettava näkyvään paikkaan kadulta, muulta liikenneväylältä ja tontin sisäiseltä liikennealueelta. Rakennuksen omistaja on velvollinen asettamaan ja ylläpitämään tunnusta.

Sijoita katuun rajoittuvan tai sen välittömässä läheisyydessä olevan rakennuksen osoitenumero seinään, kadulle johtavan portin tai muun sisäänkäynnin kohdalle.

Jos rakennus ei ole kadun välittömässä läheisyydessä, sijoita osoitenumero näkyvään paikkaan kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän noin 1,5 metrin korkeudelle maasta, tarvittaessa erilliseen pylvääseen. Aseta numerokilpi osoitenumeron määräävän kadun puolelle.

Osoitenumerokilvellä osoitetaan rakennuksen tai sen sisäänkäynnin osoitenumero kunnan osoitejärjestelmässä ja opastetaan liikennöimistä sekä hälytysajoa.

Rakennuksen osoitenumerosta päättää kunta. Rakennuksen osoitenumeroita valvovat kuntien rakennusvalvonta- ja pelastusviranomaiset.